Tuesday, 28 November 2017

Trading Prediktiv Indikatorer


Slik bruker du Gann-indikatorer Gann-studier har blitt brukt av aktive handelsfolk i flere tiår, og selv om futures og aksjemarkedene har endret seg betydelig, forblir de en populær metode for å analysere en eiendomsretning. Nye handelsområder, for eksempel valutamarkedet og oppfinnelsen av børsnoterte fond (ETF), har også gjort det nødvendig å revidere noen av byggreglene og bruksbegrepene. Selv om grunnkonstruksjonen av Gann-vinkler forblir den samme, vil denne artikkelen forklare hvorfor endringene i prisnivå og volatilitet har ansett det nødvendig å justere noen få nøkkelkomponenter. (For bakgrunnsavlesning, se en diskusjon om Gann eller Gann-studiene) Grunnleggende elementer av Gann Theory Gann-vinkler er et populært analyse - og handelsverktøy som brukes til å måle nøkkelelementer, for eksempel mønster. pris og tid. Det ofte debatterte diskusjonsspørsmålet blant tekniske analytikere er at fortiden, nåtiden og fremtiden alle eksisterer samtidig på en Gann-vinkel. Ved analyse eller handel i løpet av et bestemt marked forsøker analytikeren eller næringsdrivende å få en ide om hvor markedet har vært, hvor det er i forhold til den tidligere bunnen eller toppen, og hvordan man bruker informasjonen til å prognostisere fremtidige prishandlinger . Gann Angles Versus Trendlines Av alle W. D. Ganns trading teknikker tilgjengelig, tegning vinkler for handel og prognose er trolig det mest populære analyseverktøyet som brukes av handelsmenn. Mange tradere tegner dem fremdeles på diagrammer manuelt og enda mer bruker datastyrt tekniske analysepakker for å plassere dem på skjermene. På grunn av de relativt enkle handelsmennene i dag har å plassere Gann-vinkler på diagrammer, føler mange handelsfolk ikke behovet for å faktisk utforske når, hvordan og hvorfor å bruke dem. Disse vinklene sammenlignes ofte med trendlinjer. men mange mennesker er ikke klar over at de ikke er det samme. (For å lære om trendlinjer, se Sporprisene med Trendlines.) En Gann-vinkel er en diagonal linje som beveger seg med en jevn hastighet. En trendlinje opprettes ved å knytte bottoms til bottoms i tilfelle av en opptrinn og topper i topper i tilfelle en downtrend. Fordelen ved å tegne en Gann-vinkel i forhold til en trendlinje er at den beveger seg med en jevn hastighet. Dette gjør det mulig for analytikeren å forutse hvor prisen skal være på en bestemt dato i fremtiden. Dette er ikke å si at en Gann-vinkel alltid spår hvor markedet vil være, men analytikeren vil vite hvor Gann-vinkelen vil være, noe som vil bidra til å måle styrken og retningen av trenden. En trendlinje har derimot en viss prediktiv verdi, men på grunn av de konstante tilpasninger som vanligvis skjer, er den upålitelig for å gjøre langsiktige prognoser. Tidligere, nutid og fremtid Som nevnt tidligere er nøkkelbegrepet for å forstå når man arbeider med Gann-vinkler at fortiden, nåtiden og fremtiden alle eksisterer samtidig på vinklene. Dette blir sagt, kan Gann-vinkelen brukes til å prognose støtte og motstand. styrken av retning og tidspunktet for topper og bunner. Gann Angles Gi støtte og motstand Bruk en Gann-vinkel for å prognostisere støtte og motstand er trolig den mest populære måten de blir brukt på. Når analytikeren bestemmer hvilken tidsperiode han eller hun skal handle (månedlig, ukentlig, daglig) og riktig skalerer diagrammet, trekker handelsmannen de tre viktigste Gann-vinklene: 1X2, 1X1 og 2X1 fra hoved topper og bunner. Denne teknikken rammer markedet, slik at analytikeren kan lese bevegelsen av markedet i dette rammeverket. Utrendende vinkler gir støtte - og nedtrengningsvinklene til å gi motstanden. Fordi analytikeren vet hvor vinkelen er på diagrammet, kan han eller hun bestemme om man skal kjøpe på støtte eller selge ved motstanden. Traders bør også merke seg hvordan markedet roterer fra vinkel til vinkel. Dette kalles regelen for alle vinkler. Denne regelen sier at når markedet bryter en vinkel, vil det bevege seg mot den neste. En annen måte å bestemme støtten og motstanden på er å kombinere vinkler og horisontale linjer. For eksempel vil ofte en downtrending Gann vinkel krysse et 50 retracement nivå. Denne kombinasjonen vil da sette opp et nøkkelmotstandspunkt. Det samme kan sies for opptrending vinkler krysser et 50 nivå. Dette området blir et sentralt støttepunkt. Hvis du har et langsiktig kart, vil du noen ganger se mange vinkler i sammenheng med eller nær samme pris. Disse kalles prisklynger. Jo flere vinkler clustering i en sone, desto viktigere er støtten eller motstanden. (For relatert lesing, se Supplerende grunnleggende støtteforsterkning.) Gannvinkler Bestem styrke og svakhet De primære Gann-vinklene er 1X2, 1X1 og 2X1. 1X2 betyr at vinkelen flytter en enhet av pris for hver to tidsenheter. 1X1 flytter en enhet av pris med en tidsenhet. Endelig flytter 2X1 to enheter av pris med en tidsenhet. Ved hjelp av samme formel kan vinkler også være 1X8, 1X4, 4X1 og 8X1. En riktig diagramskala er viktig for denne typen analyse. Gann ønsket at markedene skulle ha et firkantet forhold, så riktig diagrampapir, så vel som en skikkelig kartskala var viktig for hans prognostiseringsteknikk. Siden diagrammene hans var firkantede, blir 1X1-vinkelen ofte referert til som 45 graders vinkel. Men ved hjelp av grader for å tegne vil vinkelen bare fungere hvis diagrammet er riktig skalert. Ikke bare viser vinklene støtte og motstand, men de gir også analytikeren en anelse om markedets styrke. Handler på eller litt over en uptrending 1X1 vinkel betyr at markedet er balansert. Når markedet handler på eller litt over en uptrending 2X1 vinkel, er markedet i sterk oppgang. Handel på eller nær 1X2 betyr at trenden ikke er så sterk. Markedsstyrken er reversert når man ser på markedet fra toppen ned. Alt under 1X1 er i svak posisjon. (For mer innsikt, les Gauging styrken av en markedsflyt.) Gann-vinkler kan brukes til timing Endelig brukes Gann-vinkler også til å prognostisere viktige topper, bunner og endringer i trend. Dette er en matematisk teknikk kjent som kvadrering, som brukes til å bestemme tidssoner og når markedet sannsynligvis vil endre retning. Det grunnleggende konseptet er å forvente en endring i retning når markedet har nådd en lik tidsenhet og pris opp eller ned. Denne timingindikatoren fungerer bedre på lengre siktdiagrammer, for eksempel månedlige eller ukentlige diagrammer, dette skyldes at de daglige diagrammene ofte har for mange topper, bunner og intervaller for å analysere. Som pristiltak pleier disse timingsverktøyene å fungere bedre når de samles med andre tidsindikatorer. Konklusjon Gann vinkler kan være et verdifullt verktøy til analytikeren eller handelsmannen hvis den brukes riktig. Å ha et åpent sinn og ta tak i nøkkelbegrepet at fortid, nåtid og fremtid alle eksisterer samtidig på en Gann-vinkel, kan hjelpe deg med å analysere og handle et marked med mer nøyaktighet. Å lære egenskapene til de ulike markedene med hensyn til volatilitet, prisskala og hvordan markeder beveger seg innenfor Gann-rammen, vil bidra til å forbedre dine analytiske ferdigheter. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Teknisk analyse: Indikatorer og oscillatorer Indikatorer er beregninger basert på pris og volum av en sikkerhet som måler slike ting som pengestrøm, trender, volatilitet og momentum. Indikatorer brukes som et sekundært mål for de faktiske prisbevegelsene og legger til tilleggsinformasjon til analyse av verdipapirer. Indikatorer brukes på to hovedveier: for å bekrefte prisbevegelse og kvaliteten på diagrammønstre, og for å danne kjøp og salgssignaler. Det er to hovedtyper av indikatorer: ledende og lagging. En ledende indikator går foran prisbevegelser, noe som gir dem en forutsigbar kvalitet, mens en forsinkende indikator er et bekreftelsesverktøy fordi det følger prisbevegelsen. En ledende indikator antas å være den sterkeste i perioder med sidelengs eller ikke-trendende handelsområder, mens de forsinkende indikatorene fremdeles er nyttige under trendingperioder. Det er også to typer indikatorkonstruksjoner: de som faller i et avgrenset område og de som ikke gjør det. De som er bundet innenfor et område kalles oscillatorer - dette er den vanligste typen indikatorer. Oscillatorindikatorer har et område, for eksempel mellom null og 100, og signalperioder hvor sikkerheten er overkjøpt (nær 100) eller oversold (nær null). Ikke-begrensede indikatorer utgjør fortsatt kjøp og salg av signaler sammen med å vise styrke eller svakhet, men de varierer i måten de gjør dette på. De to viktigste måtene som indikatorer brukes til å danne kjøp og salgssignaler i teknisk analyse, er gjennom kryss og divergens. Crossovers er de mest populære og reflekteres når enten prisen beveger seg gjennom det bevegelige gjennomsnittet, eller når to forskjellige bevegelige gjennomsnitt krysser over hverandre. Den andre måten indikatorer brukes er gjennom divergens, som skjer når retningen av prisutviklingen og retningen av indikatorutviklingen beveger seg i motsatt retning. Dette signaliserer å indikere brukere at retningen av prisutviklingen svekkes. Indikatorer som brukes i teknisk analyse gir en ekstremt nyttig kilde til tilleggsinformasjon. Disse indikatorene bidrar til å identifisere momentum, trender, volatilitet og ulike andre aspekter i en sikkerhet for å bistå i den tekniske analysen av trender. Det er viktig å merke seg at mens noen handelsfolk bruker en enkelt indikator utelukkende for kjøp og salg av signaler, blir de best brukt sammen med prisbevegelse, diagrammønstre og andre indikatorer. Akkumulasjonsfordelingslinje Akkumulasjonsdistribusjonslinjen er en av de mest populære volumindikatorene som måler pengestrømmer i en sikkerhet. Denne indikatoren forsøker å måle forholdet mellom kjøp og salg ved å sammenligne prisbevegelsen for en periode til volumet av den perioden. AccDist ((Close - Low) - (High - Close)) (High - Low) Perioder Volum Dette er en ikke-begrenset indikator som bare holder en løpende sum i løpet av sikkerhetsperioden. Traders ser etter trender i denne indikatoren for å få innblikk i mengden innkjøp i forhold til salg av sikkerhet. Hvis en sikkerhet har en akkumulasjonsdistribusjonslinje som er oppadgående, er det et tegn på at det er mer å kjøpe enn å selge. Gjennomsnittlig retningsindeks Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en trendindikator som brukes til å måle styrken til en nåværende trend. Indikatoren brukes sjelden til å identifisere retningen for den nåværende trenden, men kan identifisere momentet bak trender. ADX er en kombinasjon av to prisbevegelsesmålinger: positiv retningsindikator (DI) og negativ retningsindikator (-DI). ADX måler styrken av en trend, men ikke retningen. DI måler styrken av den oppadgående trenden mens - DI måler styrken av den nedadgående trenden. Disse to tiltakene er også plottet sammen med ADX-linjen. Målt på en skala mellom null og 100, viser lesninger under 20 en svak trend mens avlesninger over 40 signalerer en sterk trend. Aroon Aroon-indikatoren er en relativt ny teknisk indikator som ble opprettet i 1995. Aroon er en trendingindikator som brukes til å måle om en sikkerhet er i en uptrend eller downtrend og størrelsen på den trenden. Indikatoren brukes også til å forutsi når en ny trend begynner. Indikatoren består av to linjer, en Aroon opp linje (blå linje) og en Aroon ned linje (rød prikket linje). Aroon-opplinjen måler hvor lang tid det har vært siden den høyeste prisen i tidsperioden. Aroon-downlinjen, derimot, måler hvor mye tid siden den laveste prisen i løpet av perioden. Antall perioder som brukes i beregningen er avhengig av tidsrammen som brukeren ønsker å analysere. Aroon Oscillator En utvidelse av Aroon er Aroon-oscillatoren. som bare tegner forskjellen mellom Aroon opp og ned linjene ved å trekke de to linjene. Denne linjen er så plottet mellom et område på -100 og 100. Midtlinjen til null i oscillatoren anses å være en stor signallinje som bestemmer trenden. Jo høyere verdien av oscillatoren fra midtlinjepunktet, jo mer oppadgående styrke er det i sikten, jo lavere er oscillatorverdien fra midtlinjen, jo mer nedadgående trykk. En trend reversering signaliseres når oscillatoren krysser gjennom midtlinjen. For eksempel, når oscillatoren går fra positiv til negativ, er en nedadgående trend bekreftet. Divergens brukes også i oscillatoren for å forutsi trendendringer. En reverseringsvarsel dannes når oscillatoren og prisutviklingen beveger seg i motsatt retning. Aroon-linjene og Aroon-oscillatorene er ganske enkle konsepter å forstå, men gir kraftig informasjon om trender. Dette er en annen flott indikator for å legge til noen tekniske handelsfolk arsenal. Flytende gjennomsnittlig konvergens Den flytende gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) er en av de mest kjente og brukte indikatorene i teknisk analyse. Denne indikatoren består av to eksponentielle glidende gjennomsnitt, som bidrar til å måle momentum i sikkerheten. MACD er bare forskjellen mellom disse to bevegelige gjennomsnittene plottet mot en midtlinje. Midtlinjen er punktet der de to bevegelige gjennomsnittene er like. Sammen med MACD og midtlinjen er et eksponentielt glidende gjennomsnitt av MACD selv plottet på diagrammet. Tanken bak denne momentumindikatoren er å måle kortsiktig momentum sammenlignet med lengre sikt momentum for å signalisere den nåværende retningen av momentum. MACD kortere sikt glidende gjennomsnitt - lengre sikt glidende gjennomsnitt Når MACD er positiv, signaliserer det at kortere sikt glidende gjennomsnitt er over lengre sikt glidende gjennomsnitt og foreslår oppadgående momentum. Det motsatte gjelder når MACD er negativ - dette signaliserer at kortere sikt er under det lengre og foreslår nedadgående momentum. Når MACD-linjen krysser over midtlinjen, signaliserer den en kryssing i de bevegelige gjennomsnittene. De vanligste bevegelige gjennomsnittsverdiene som brukes i beregningen, er 26-dagers og 12-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt. Signallinjen opprettes vanligvis ved å bruke et eksponensielt flytende gjennomsnitt på 9 dager av MACD-verdiene. Disse verdiene kan justeres for å møte behovene til teknikeren og sikkerheten. For mer volatile verdipapirer brukes kortere løpetidsmengder mens mindre volatile verdipapirer skal ha lengre gjennomsnitt. Et annet aspekt ved MACD-indikatoren som ofte finnes på diagrammer, er MACD-histogrammet. Histogrammet er tegnet på midtlinjen og representert av stolper. Hver linje er forskjellen mellom MACD og signallinjen, eller i de fleste tilfeller det eksponensielle glidende gjennomsnittet på ni dager. Jo høyere stolpene er i begge retninger, desto mer momentum bak retningen som stolpene peker på. (For mer om dette, se Flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens - Del 1 og Del 2. og handel med MACD-avviket.) Som du kan se på figur 2, genereres et av de vanligste kjøpesignalene når MACD krysser over signallinjen (blå prikket linje), mens selgesignaler ofte opptrer når MACD krysser under signalet. Relativ styrkeindeks Den relative styrkeindeksen (RSI) er en av de mest brukte og kjente momentumindikatorene i teknisk analyse. RSI bidrar til å signalisere overkjøpte og overliste forhold i en sikkerhet. Indikatoren er plottet i et område mellom null og 100. En lesing over 70 brukes til å antyde at en sikkerhet er overkjøpt, mens en lesing under 30 brukes til å antyde at den er oversolgt. Denne indikatoren hjelper handelsmenn til å finne ut om en sikkerhetspris har blitt urimelig presset til nåværende nivå, og om en reversering kan være på vei. Standardberegningen for RSI bruker 14 handelsdager som grunnlag, som kan justeres for å møte brukerens behov. Hvis handelsperioden er justert for å bruke færre dager, vil RSI være mer volatile og vil bli brukt til kortere terminer. (For å lese mer, se Momentum og relativ styrkeindeks. Relativ styrkeindeks og sviktpunktene for svikt og bli kjent med oscillatorer - del 1 og del 2.) Balanse volum OBV-indikatoren er på en balanse velkjent teknisk indikator som reflekterer volumendringer. Det er også en av de enkleste volumindikatorene for å beregne og forstå. OBV beregnes ved å ta det totale volumet for handelsperioden og tildele det en positiv eller negativ verdi avhengig av om prisen er opp eller ned i handelsperioden. Når prisen er opp i handelsperioden, er volumet tildelt en positiv verdi, mens en negativ verdi tildeles når prisen er nede for perioden. Det positive eller negative volumetallet for perioden blir deretter lagt til en sum som akkumuleres fra starten av tiltaket. Det er viktig å fokusere på utviklingen i OBV - dette er viktigere enn den virkelige verdien av OBV-målet. Dette tiltaket utvides på basisvolummetoden ved å kombinere volum og prisbevegelse. (For mer innsikt, se Introduksjon til volum.) Stokastisk oscillator Den stokastiske oscillatoren er en av de mest anerkjente momentumindikatorer som brukes i teknisk analyse. Ideen bak denne indikatoren er at i en opptrend bør prisen lukke nær høyder av handelsområdet, og signalere oppadgående fart i sikkerheten. I downtrends bør prisen lukkes nær lows of trading range, signalering nedadgående momentum. Den stokastiske oscillatoren er plottet innenfor et område på null og 100 og signalerer overkjøpssituasjoner over 80 og oversoldbetingelser under 20. Den stokastiske oscillatoren inneholder to linjer. Den første linjen er K, som i hovedsak er den røde måten som brukes til å formulere tanken om momentum bak oscillatoren. Den andre linjen er D, som ganske enkelt er et bevegelig gjennomsnittspunkt for K. D-linjen anses å være den viktigste av de to linjene som det er sett å produsere bedre signaler. Den stokastiske oscillatoren bruker vanligvis de 14 siste handelsperioder i beregningen, men kan justeres for å tilfredsstille brukerens behov. (For å lese mer, sjekk ut Bli kjent med oscillatorer - Del 3.) Innledning ZigZag-funksjonen på SharpCharts er ikke en indikator per se, men et middel for å filtrere ut mindre prisbevegelser. En ZigZag satt til 10 ville ignorere alle prisbevegelser mindre enn 10. Bare prisbevegelser større enn 10 ville bli vist. Ved å filtrere ut mindre bevegelser får kartleggere muligheten til å se skogen i stedet for bare trær. Det er viktig å huske at ZigZag-funksjonen ikke har noen prediktiv kraft fordi den trekker linjebasis etterpå. Eventuell prediktiv kraft kommer fra applikasjoner som Elliott Wave, prismønsteranalyse eller indikatorer. Chartister kan også bruke ZigZag med retracements funksjon for å identifisere Fibonacci retracements og projeksjoner. Beregning ZigZag er basert på diagramtypen. Linje - og punktdiagrammer, som er basert på lukkede, viser ZigZag basert på sluttkurs. High-Low-Close Bars (HLC), Open-High-Low-Close (OHLC) - stenger og lysestaker, som viser perioden039s høyt lave utvalg, vil vise ZigZag basert på dette høye lavspekteret. En ZigZag basert på det høye lavspekteret er mer sannsynlig å bytte kurs enn en ZigZag basert på lukkingen, fordi det høye lavspekteret vil bli mye større og produsere større svinger. Parameterboksen tillater diagrammer å angi følsomheten til ZigZag-funksjonen. En ZigZag med 5 i parameterboksen vil filtrere ut alle bevegelser mindre enn 5. En ZigZag (10) vil filtrere ut bevegelser mindre enn 10. Hvis en aksje handles fra en reaksjon som er lav på 100 til en høyde på 109 (9), er det ville ikke være en linje fordi flyttingen var mindre enn 10. Hvis aksjen avvarte fra en lav på 100 til en høy på 110 (10), ville det være en linje fra 100 til 110. Hvis bestanden fortsatte til 112, dette linjen vil strekke seg til 112 (100 til 112). ZigZag ville ikke vende tilbake til aksjene falt 10 eller mer fra det høye. Fra en høyde på 112, ville en aksje måtte avvise 11,2 poeng (eller til en lav på 100,8) for å garantere en annen linje. Tabellen under viser et QQQQ linjediagram med en 7 ZigZag. Tidlig juni-studs ble ignorert fordi den var mindre enn 7 (svart pil). De to tilbakeslagene i juli ble ignorert fordi de var mye mindre enn 7 (røde piler). Vær forsiktig med den siste ZigZag-linjen. Astute chartists vil legge merke til at den siste ZigZag-linjen er opp, selv om QQQQ avanserte bare 4,13 (43,36 til 45,15). Dette er bare en midlertidig linje fordi QQQQ ennå ikke har nått 7 endringsterskelen. Et trekk til 46,40 er nødvendig for en gevinst på 7, som da vil garantere en permanent ZigZag-linje. Skulle QQQQ ikke nå 7-grensen på denne sprettingen og deretter falle under 43, vil denne midlertidige linjen forsvinne, og den tidligere ZigZag-linjen vil fortsette fra begynnelsen av august høy. Elliott Wave Counts ZigZag-funksjonen kan brukes til å filtrere ut små trekk og gjøre Elliott Wave teller mer rett fremover. Tabellen under viser SampP 500 ETF med en 6 ZigZag for å filtrere beveger seg mindre enn 6. Etter en liten prøving og feil ble 6 ansett som terskelen av betydning. Et forskudd eller nedgang på over 6 ble ansett som betydelig nok til å garantere en bølge for en Elliott-telling. Husk at dette bare er et eksempel. Terskelen og bølgetallet er subjektive og avhengig av individuelle preferanser. Basert på 6 ZigZag ble en komplett syklus identifisert fra mars 2009 til juli 2010. En komplett syklus består av 8 bølger, 5 opp og 3 ned. Tilbakekallinger og projeksjoner Sharpcharts-brukere kan velge mellom vanlig ZigZag og ZigZag (Retrace.). Som vist i eksemplene ovenfor, viser den normale ZigZag linjer som beveger minst en bestemt prosentandel. ZigZag (Retrace.) Forbinder reaksjonshøyde og nedturer med etiketter som måler forrige trekk. Tallene på de stiplede linjene gjenspeiler forskjellen mellom den nåværende Zigzag-linjen og ZigZag-linjen umiddelbart før den. For eksempel viser tabellen under Altera (ALTR) med funksjonen 15 ZigZag (Retrace.). Tre ZigZag linjer er merket (1, 2 og 3). Den stiplede linjen som forbinder det lave av Linje 1 med lavt av Linje 2, viser en boks med 0,638. Dette betyr at linje 2 er .638 (63.8) på linje 1. Et tall under 1 betyr at linjen er kortere enn den forrige linjen. Den stiplede linjen som forbinder høyden av Linje 2 med høyden på Linje 3, viser en boks med 1.646. Dette betyr at linje 3 er 1.646 (164.6) på linje 2. Et tall over 1 betyr at linjen er lengre enn den forrige linjen. Som du kanskje har gjettet, ser disse linjene som en prosentandel av de tidligere linjene, det gjør det mulig å vurdere Fibonacci-retracements Fibonacci-projeksjoner. Nedgangen i august (linje 2) sprang rundt 61,8 i juni-juli-forløpet (linje 1). Dette er en klassisk Fibonacci retracement. Forskuddene fra begynnelsen av september til begynnelsen av november var 1.646 ganger i august-nedgangen. I denne forstand kan ZigZag (Retrace.) Brukes til å projisere lengden på et forskudd. Igjen er 1.646 nær Fibonacci 1.618, som er Golden Ratio brukt i mange projeksjonsestimater. Se vår ChartSchool artikkel for mer om Fibonacci retracements. Konklusjoner ZigZag og ZigZag (Retrace.) Filterpris handling og har ingen prediktiv effekt. ZigZag-linjene reagerer bare når prisene flytter en viss prosentandel. Chartister kan bruke en rekke tekniske analyseverktøy til ZigZag. Chartister kan utføre grunnleggende trendanalyse ved å sammenligne reaksjonsnivåer og nedturer. Chartister kan også legge over ZigZag-funksjonen for å se etter prismønstre som kanskje ikke er like synlige på en vanlig linje eller linjediagram. ZigZag har en måte å markere de viktige bevegelsene på og ignorere støyen. Når du bruker ZigZag-funksjonen, glemmer du ikke å måle siste linje for å finne ut om det er midlertidig eller permanent. Den siste ZigZag-linjen er midlertidig hvis den nåværende prisendringen er mindre enn ZigZag-parameteren. Den siste linjen er permanent når prisendringen er større enn eller lik ZigZag-parameteren. SharpCharts ZigZag og ZigZag (Retrace.) Finnes i SharpCharts som en prisoverlegg i delen Kapittelattributter eller som et tillegg til en indikator. Når du velger Zigzag-funksjonen fra rullegardinlisten, vises parametervinduet tomt. Fem (5) er standardparameteren, men dette kan endres avhengig av en security039s prisegenskaper. Noen verdipapirer produserer for få Zigzag linjer ved 5 slik at standard er satt lavere (for eksempel 3,75). Noen verdipapirer produserer for mange zigzag linjer ved 5 slik at standard er satt høyere (for eksempel 6.25). Zigzag-parameteren kan ses i øverste venstre hjørne av diagrammet. Når Zigzag-funksjonen er brukt, kan diagrammene justere parameteren slik at de passer til kartleggingsbehovet. Et lavere tall vil gjøre funksjonen mer følsom, mens et høyere tall vil gjøre det mindre følsomt. Klikk her for et live diagram med funksjonen Zigzag (Retrace.). Videre studier

Sunday, 26 November 2017

Global Trading System Pokemon


Dream World er et nytt aspekt av spillene, vist som en del av et nettsted kalt Pokmon Global Link. Dream World er tilgjengelig ved å sende din Pokmon ved hjelp av alternativet Game Sync på C Gear. Herfra bruker du Dream smoke oppnådd av Musharna og synkroniserer spillet ditt til din Pokmon Global Link-konto som ligger på det offisielle nettstedet pokemon-gl. Det er mange forskjellige aspekter av Dream World å benytte, med denne siden avgjøre dem. Du kan navigere på nettstedet ved hjelp av piler. Det er imidlertid mange restriksjoner på Dream World. Du kan bare få tilgang til Dream World for en eneste conescutive time på dagen. Dette er angitt når du skriver det først på dagen. Derfra vil du ikke kunne komme inn i Dream World igjen i ytterligere 24 timer. Det første området du vil se er huset ditt. Dette området kan virke likt din hemmelige base i de siste spillene. Bruke Berries, du har muligheten til å kjøpe en rekke forskjellige møbler som du kan dekorere huset. Mye av disse møbler er tilgjengelig i begynnelsen, men etter at du har åpnet Dream World for første gang, begynner en jente i Nacrene City å lage møbler til Dream World-leiligheten din. Klikk her for en liste over møbler I hjemmet kan du også få tilgang til skattekisten. Denne brystet kan brukes til å ta med varer fra. Når du fjerner elementer fra dette brystet, kan du deretter få tilgang til elementene i spillet ditt i Entralink-området etter at du har synkronisert spillet ditt til Pokmon Global Link. Til slutt får du oppslagstavlen i bakgrunnen. Denne oppslagstavlen vil vise både Pokmon du har ventet å sende til Entralink, som kan være opptil 10 Pokmon, og Pokmon du tidligere har sendt, som opprinnelig tillater opptil 50. Når du har nådd 50 Pokmon i det andre brettet, Du er ikke lenger i stand til å sende ytterligere Pokmon. Denne grensen ble fjernet i desember 2010. Vest for hjemmet ditt er Berry-området. Dette området vil tillate deg å vokse mange bær til bruk enten som valuta eller for å sende til hovedspillet ditt. Noen bær vil ta mer enn 24 timer å vokse, og det vil trenge deg å vanne dem en gang til. Imidlertid kan vennene dine besøke din drømmeverden og vann dine bær for deg. Du starter med to rader for å vokse dine bær, men når du når 900 Dream Points, får du en tredje rad. Du kan få en fjerde på 2.100 Dream Points og en femte på 3.600 Dream Points. Østen i hjemmet ditt er objektområdet. Dette området har en enkel gjenstandspakke hvor du kan plassere opptil ni elementer på et stativ. Disse elementene kan da bli omsatt av vennene dine som kommer og besøker øya. For å gjøre dette mens du er i dem, må du bare klikke på elementet og velge et annet element som du ønsker å plassere i området. Dette er veldig nyttig hvis du har funnet et element i Dream World som din venn virkelig trenger. Øya av drømmer På den andre siden av øya er tilgangen til øya av drømmer. The Island of Dreams lar deg gå gjennom ulike områder og samle gjenstander og Pokmon. Klikk her for detaljer om områdene. Når du går gjennom områdene, vil du til slutt komme til enden der du finner Dream Tree. Dette treet vil tillate deg å tilby en bær i bytte for å sende en Pokmon til din Entralink. Du kan hoppe over denne funksjonen og deretter komme tilbake til området for flere elementer og Pokmon. Men når du har tilbudt en bær og valgt en Pokmon, kan du ikke gå tilbake til øya av drømmer til neste dag. Den Pokmon du finner vil ha spesielle trekk avhengig av poengsummen du får i minispillene når du møter dem. Klikk her for detaljer om trekkene. I hovedområdet på Dream Island, har du en knapp som lar deg sjekke ut alle øyene i området. Disse øyene er basert på vennene i Pal Pad. Når du og din venn ahve registrerte hverandre i din Pal Pad og hadde minst ett WiFi møte, vil deres øy være tilgjengelig. Her kan du klikke på øya, og den vil bytte den som hovedøya. Du og din Pokmon kan nå samhandle med vennens område, slik at du kan handle med varer og til å vanne sine bær. Når du gjør forskjellige oppgaver i Dream World, samler du Dream Points. Disse punktene brukes som et nivelleringssystem for å gi deg tilgang til nye områder i Island of Dreams og forskjellige andre fordeler, inkludert flere Berry-rader. For å sjekke Dream Point-beløpet trenger du bare å se på profilen din på Global Link, og det vil bli vist med detaljer om hvor lenge Pokmon har sovnet i Dream World. Hvis du klarer å samle over 500 Dream Points i en drømstilstand i Pokmon, vil den øke nivået på din neste Game Sync. Dream Points er akkumulert i følgende metoder. Hva er det som kommer ved siden av det smash-hit Pokmon Go smartphone spillet Men utvikler Niantic, som spunnet ut av GoogleAlphabet i slutten av 2015. tenker allerede på hva som er neste i ukene og månedene som kommer, sier administrerende direktør John Hanke. Alt i alt høres det ut som Pokmon Go får litt dypere spillmekanikk som vil oppfordre spillerne til å holde seg lenger. Og for fans av de klassiske Pokmon-spillene, er det en forestående funksjon som står over resten: Muligheten til å handle med din hardt innsamlede Pokmon med venner og fremmede. Det er en slags kjerneelement, sier Hanke. Mens han ikke gikk inn i detaljer om hvordan dette ville fungere, sier Hanke at handel binder pent sammen med en av Pokmon Gos kjernevyddommer, som er at den oppfordrer spillerne til å samhandle med hverandre i både virtuelle og virkelige verdener. Bytte Pokmon rundt ville fremme slike interaksjoner. Økte virkelighetsforbedringer Andre nye funksjoner inkluderer flere måter å spille med Pokstops og Gyms. de avgjørende virkelige landemerkene hvor spillerne støter på ting, får erfaring, og kjemper hverandre for kontroll. Foreløpig eksisterer de bare i de aller mest grunnleggende versjoner, sier Hanke, men spillerne vil kunne tilpasse sine funksjoner på andre måter. Det vil også være en slags global ledelse resultattavle for Pokmon spillere for å se hvem det aller beste, som ingen noensinne var. Ellers sier Hanke at det kommer til å bli forbedringer i spillene forstørret virkeligheten, eller AR-teknologien, som bruker telefonens kamera for å få det til å se ut som Pokmon er i ditt hjem, på fortauet eller på ruten din buss. Han sier at dette var et flott første skritt, men det er mye mer de kan gjøre. Til det formål hilser Hanke også at Pokmon Go kunne komme til dedikerte AR-enheter - hvilke typer bærbare gadgets som er eksemplifisert av det mislykkede Google Glass-eksperimentet eller Microsoft HoloLens-beskyttelsesbrillene som projiserer bilder i synspunktet ditt. Det kan være en morsom ting å dra nytte av, Hanke plager. Med Microsoft HoloLens inching nærmere en formell utgave, og Google sa å jobbe med en ny versjon av Google Glass. Pokmon Go kunne en dag forlate telefonen og gå rett til øyenbrynene dine. SE OGSÅ: Pokmon Gå internasjonal utrulling vil bli satt på pause mens spillerne overbelaster systemetA handelsmaskin i anime Til tross for at det er en av de viktigste aspektene av spillene, er handel svært sjelden i anime. Bare noen få handler har vist seg å finne sted, og bare seks av dem så langt har vært virkelig signifikante, og ofte finner sted i episoder med Magikarp-selgeren. Fans har ofte spekulert om årsaken til dette. I stedet for å bytte ut Pokmon, utføres de fleste handler ved å plassere Pok Balls i en spesialisert handelsmaskin. med en skjerm som viser silhuetter av de to Pokmonene når de passerer hverandre. Handelsmaskinen som brukes i anime har tilsynelatende blitt tilpasset spillkonsollen, med Professor Oak s laboratorium i både Pokmon Stadium og Pokmon Stadium 2 med denne typen maskin for handler. På samme måte, da Game Link Cables endelig kunne akseptere at dataene fra to Pokmon ble sendt samtidig (i stedet for en om gangen som i generasjonene I og II), vises Pokmonene som passerer hverandre i koblingsområdet. I manga I Pokmon Adventures manga Som anime inneholder Pokmon Adventures manga ikke mange handler til tross for at det er en stor del av spillene. De fleste er ikke vist å trenge en maskin for å fullføre dem. Bare håndutveksling Pokmon kan telle som handel, men det er også mulig å handle ved å plassere Pokdexes motsatt hverandre. I et tal av ninetales. Rød og Blå handlet uhell noen av deres Pokmon, noe som resulterte i at Blues Machoke utviklet seg til Machamp. I du vet Articuno. Rød handlet hans Krabby for Misty s Gyarados. I Ampharos Amore. Silver fortalte Gold å bruke sin Pokdex til å handle sin Poliwhirl for Silvers Seadra for å utvikle dem. De handlet tilbake i Piloswine Whine. I Raising Stakes med Rhyperior. Det ble avslørt at Blue hadde handlet sin Rhydon til Silver, slik at den kunne utvikle seg til Rhyperior og fylle opp den tomme sporet i Silvers team etter at hans Ursaring hadde forsvunnet med sin far. I X amp Y kapittelet. Rhyperior ble avslørt å ha returnert til Blues eierskap. I TCG Følgende er en liste over kort relatert til handler. Beslektede kort Kort som er oppført med en blå bakgrunn, er bare lovlige å bruke i det nåværende Utvidede formatet. Kort oppført med sølvbakgrunn er lovlig å bruke i både gjeldende standard - og utvidede formater.

Trading Online Bancoposta Forumet


Skrevet: woensdag 15 februar 2017 10:51 Siden jeg forrige semester var aktiv på sosiale medier, er det tid til å jobbe der. Den siste helgen spilte min eventyr i USA seg i Seattle. Her gikk vi til møte en 20-åring på torsdag morgen mot Denver for å fly til Seattle, WASHINGTON State aan de Westkust. Vi ankom der rundt 8 timer 39s avtener. Her har vi møtt Seattle om natten, det er virkelig fantastisk. (i vedlegg et bilde fra quotThe Space Needlequot) Jeg kom akkurat inn på hotellet, og jeg vil snart få mat med mine kameragrupper, 2 briter fra London. Deretter går du så snart som mulig for å sove den neste morgenen, og innendørsområdet skal du utforske og prøve å prøve. Les mer. Skrevet: mandag 13 februar 2017 11:37 10 39grote39 AVLO39ers stod ved starten av kampanjenskapet i Vlaanderen over Rotselaar, alle sammen med en topp 10 klassering huswaarts. De kampioene: Justine Tinck (junioren) og Charlotte Van Hese (beloften) Silver: Jessica Van Bruyssel (W35) 5: De Bosscher Pieterjan (kortkors) - Picavet Sofie (Langkors) - Elise Van Raemdonck (junioren) - Eddy Van Puyvelde (M45) 6: Ruben Van Praet (kortkors) - Gert Stuyven (M40) 9: Ivan Janssens (M50) Ved ungdommen var det en fjerde plass for miniem Sverre Van Britsom. utslag skrevet: mandag 06 februar 2017 18:57 Den siste helgen ga 4 utøvere det beste av seg selv i løpet av disse to dagene. Sara Van Ryckeghem hos CAD-damer fikk en 20 e plass. Ved CAD herene ble vi representert av Xander Ros og Jonas Verduyckt. Etter en personliste endte Xander på 6 e plass. Jonas oppnådde 2 pr39s de 15 e sted. Bryan var vår mann hos SCH heren. I denne sterke besettelsen var det spennende til og med det siste nummeret. Met rutenett bare på småsaker måtte Bryan totch fortsatt på baksiden på den lukkende 1000m. På ny en pr med som resultat bronzen medaille. Proficiat aan alle atletene. Bedankt til trenerne for veiledning Spesielt Geert De Borger, dør 2 dager en motiverende kraft var. Skrevet: Måndag 06 Februar 2017 18:18 Koldt men tørket i Klapperstraat i Beveren-Waas, hvor søndagsmiddag om de provinsielle veldlooptitels ble strikt. AvLO39s De Bruyn Elise (ben1), Vidarsson Viktor Noi (pupp 1) Verniers Stephanie (min 1) Van Britsom Sverre (min 1) DeBosscher Pieterjan (kortkors) Van Raemdonck Elise og Ivan Janssens (masters50) kan kalle seg de provinsielle veldloopkampioenen 2017. Profitterer til alle AVLO-deltakerne. Resultat: volh. be Senere mer info om lagklassementene. Skrevet: mandag 30. januar 2017 12:09 Mathias De Leenheer leverer AVLO en sølv klistremerke i hinkstapspringen. Steffi Dhont gikk som 4 e nett ved siden av polstokpodium. Andre resultater: 6: Vandorpe Axelle (60H) med en PR og Zita Goossens (høy) 7: De Leenheer Mathias (ver) serien: Top Maya (60H) og De Schryver Davy (800m) Skrevet: mandag 23 januar 2017 11:47 Stijn Van Nieuwenhove (gull - 400m scholieren) og Benjamin Evrard (brons - kadetten boys) gikk med en medaille huiswaarts. For flere spillere var dette sikkert ikke det kampioenschap de hadde i tankene. Det kan nå være en motivasjon for å fortsette å jobbe og under de belgiske kampene å vise hva de virkelig er verdt. Proficiat allerede på alle deltagere og suksess i de kommende kampene. Les mer. Skrevet: tirsdag 10. januar 2017 16:24 Den siste helgen var det første viktige innendørsavtale med Provinciale kampioenschappen. Våre atletene har alle sine beste beentjes brukt på grunn av det begrensede antall forberedende kamper. Vi oppnådde 16 podiumplasser: Les mer. Skrevet: tirsdag 27. desember 2016 kl. 12:45 Saterdag fikk Stephanie Verniers hennes trofé i mottak som seks ganger provinsiellse kampioene. Individuelt i den veldropen, meerkamp, ​​1000m piste og i skipet, og sammen med elevens jenter lag 2015-2016 på avlossingene 4 x 60m og de 3 x 600m. Også broder Thibeau Verniers kan få mottatt trofé som provinsiell og Vlaams kampioen på 300m horden. Sverre Van Britsom måtte også få en trofé for sin provinsielle tittel på 1000 meter. Han ble også 2de i valg av belofte av året. I tillegg hadde han også 2 titler med de pupillen aflossingsploeg. Også Karen Van Hecke oppnådde en trofé for hennes titel i hinkstapspringen hos mesterne. Også Sofie Picavet fikk mottatt en trofé. Side 1 av 28 Hvem er på BK VELDLOPEN i Wachtebeke på søndag 12. mars. vil komme til supportere for våre atleter, har allerede muligheten til å kjøpe billetter i FORVERKOOP. HVORDAN BESTELLEN. Bestillingsskjema fyller OPHALEN. kantine Lokeren: onsdag 1 og 8 mars 15u30-15u45,16u30-17u15 en 19u15-20u satur 4 mars og 11 mars 9u30-10u15 kantine Zele: fredag ​​3 og 10 mars 19u30-20u30 PRIS. 7,00 euro per billett Fare Trading Online: Opinioni e consigli per iniziare a investier Pubblicato da: TradingExpert - il: 29-06-2015 15:56 Publisert på: 11-12-2016 15:56 Handler på nettet: Forsikring Se på interessen Annonsere en pris handel (Alcuni Scrivono ldquo traiding rdquo o ldquo treding rdquo ma egrave sbagliato), vi consigliamo di leggere questo nostro articolo informativo sul come fare trading online. Du har også en god handel på nettet. Per mostrarvi kommer funziona il trading online og jeg kommer til å gi deg mulighet til å handle. Trading Online ndash Fare Trader Sappiamo er en av de ledende leverandørene av investorer og leverandører, og har en høy handelsklasse. I søketeknologien er det en dumme og enestående, raskere, raskere og raskere måte å handle på nettet. Kom inn for å få en prishandel på nettet. Konkurransespørsmål for handel på Internett og i tillegg til å gjøre det enklere å investere, og at du velger å betale mer penger, selv om du ikke har noen penger. Du kan også bruke en annen måte å spare penger på. Principal, jeg er en av de største handelsmennene i verden, og jeg er veldig interessert i å oppnå dette. Det er en fordel for deg, du vil være interessert i å gi deg følgende informasjon: Titol Azionari, indici azionari, coppie di valute, materie prime). Perciograve, nella maggior parte dei casi, jeg handler på nettet, for eksempel med en spesiell forespørsel. Kom og kjøp handel online Prima di capire kommer til å handle på nettet, og du kan handle på en måte som gir deg følgende råd: Du kan gi deg muligheten til å handle på en måte. Attenzione quindi a considerare il rischio. Uansett prishandel på nettet er det ikke bare en god handel, men det er ikke en simulator som handler online eller handler online demo. Selv om du har spørsmål, er du sikker på at du ikke har noen problemer med å handle i tilfelle, selv om du ikke er en kunde eller en privatperson, og det er ikke en online handel. Du kan ikke si guadagna og ikke si noen, selv om du er en av de mest talentfulle og spanske. Pensere di fare trading online, men du kan ikke betale mer. Jeg handler om å handle på nettet for å handle på nettet, for eksempel i vanlig perditt: dopotutto, nessuno egrave perfetto. Lrsquoimportante egrave avere una percentuale di guadagno superiore a quella di perdita: i tal modo nel lungo termine si potranno ottenere ottimi profitti. Dove fare handel online Esaminiamo adesso jeg forskjellig eiendel con cui un trader puograve fare handel online: Trading online con coppie di valute del mercato forex Il mercato Forex rappresenta il mercato finanziario con la maggiore liquiditagrave al mondo, dove vengono scambiate valute. Fare trading Forex richiede la giusta dos di esperienza e conoscenza. Det vil si at det ikke er noe som er ustabil, og det er viktig for oss å fortelle oss. Ricordiamo che le coppie di valute del Forex vengono usate kommer eiendommen i altri tipi di trading online. per esempio nel trading di opsjoni binarie e nel trading CFD. Migliori piattaforme di Trading Forex Trading på nettet, og det er viktig å se på hva som er viktig for deg. Quando si investeste in materie prime, di solito si utilizzano i CFD, i Futures, le Opzioni oppure anche le opzioni binarie. Per questo motivo, er det ikke mulig for meg å forstå hva som er viktig for deg: det er en tramite som gir deg mulighet til å prioritere deg, og du er spesielt interessert i å utvide deg til å finne ut hva som er viktig for deg. Tra le materie primære viktige troverdighet: Fare trading online, og du kan se om du er interessert i at du vil være interessert i å gjøre det mulig for deg når du handler i handel, så jeg kan forhandle med meg selv om du er enig med andre i samfunnet i borsa (sia italiana, sia in altre borestere). I næringslivet er det en næringsdrivende, som er en av de ledende aktørene i verden, og har en stor andel av samfunnsøkonomien. Jeg er ikke en avvigende og jeg er en av de mest verdifulle aktørene i verden, og jeg kommer i CFD, og ​​det er ikke bare en oppfølging. I questi casi, jeg kommer til å gi deg et godt tilbud, og du vil alltid tjene penger, og tjene per spesiell sosialt ansvarlig del av en ledende leverandør. Du kan også angi alternativer ved å bruke online tramitt i CFD. Du kan også finne sporadisk binarie. Altrimenti, se si vuole investir sugli indici azionari nella ldquomaniera classicardquo (ricordiamo che il valore di un indice azionario dipende dalle prestasjon di un X numero di titoli azionari inclusi nellrsquoindice) Egentlig trenger du og du er interessert i ETF, og det er mulig å spore deg som en sporvogn. . Esempio di trading online: handel med farger på nettet, med en gang i markedet. Du kan også kjøpe mer, og du kan få mer informasjon om handel på nettet. Jeg handler med en annen person som handler på samme måte som handler på nettet, og er kunnskapsrik på: Caratteristiche dello strumento finanziario Difficoltagrave di utilizzo (o facilagrave) Capitale nødvendighet per investorer Vogliamo soffermarci adesso sul trading di opzioni binarie. Du kan selvfølgelig gjøre det enklere for deg å investere. Kom inn for å finne ut hvordan du handler på nettet, og du kan også få tilsendt et gratis tilbud, og du kan ikke betale for en konto-demo per il-handel. Le opsioni binarie sono uno strumento finanziario davvero facile: kom si capisce dal nome ldquobinariordquo, nel trading di opzioni binarie avrete a vostra disposizione due scelte. Konklusjonen er at det ikke er noen grunn til å bestemme seg for at det skal være et aktiv (da det ikke er nødvendig) å opprettholde en gradvis innflytelse på dette tidspunktet (definisjonen av det samme som en del av det). Dovrete quindi bestemmer seg for å gi deg et godt budsjett. I casa di previsione giusta er allora guadagnerete un ritorno economico (chiamato Payout): fortellingen av italienske espresso i prosent av basen i hele konsernet. Un Payout pari al 80, significa che guadagnerete lrsquo80 di quanto investito. Se quindi investite euro100, guadagnerete euro80 di Payout i euro100 dellrsquoinvestimento iniziale che vi ritorneranno indietro. Procediamo quindi con il nostro esempio. Kom per tutti jeg tipi di trading online, anche nel trading di opzioni binarie avrete bisogno di avere un account di handel presso un broker di opzioni binarie. I questo caso utilizzeremo il megler 24Option per il nostro esempio. Scegliere il tipo di opzione binarie: Du må bare gi deg en gave til deg selv, og du vil også ha det. Nel nostro caso ci servono le opsioni binarie callput, overo il tipo di opsioni binarie piugrave utilizzato dai trader. Selezionare lrsquoasset per lrsquoopzione binaria: Tramite le opsioni binarie potete investire su diversi aktiva kommer titoli azionari, indici azionari, coppie di valute e materie prime. Nel nostro caso vogliamo investier sul cambio EURUSD, som er en av de mest krevende. Dobbiamo perciograve selezionare il relativo aktiva, kom nellrsquoimmagine sottostante. I questo caso, il Payout per lrsquoEURUSD egrave pari al 82. Selezionare la scadenza Du kan passe på å kompensere deg for å få en fullstendig innsats, for eksempel når du kommer til å søke etter hverandre. La scadenza equivale al tempo che intercorre tra lrsquoapertura dellrsquoopzione binaria e la chiusura. En fin scadenza, la nostra previsione (rialzo o ribasso nel prezzo) dovragrave essersi attuata se vogliamo guadagnare il Payout. I tilfelle avtale, og en annen person er investert. Scegliere lrsquoimporto da investire: Adesso bisogna selezionare quanto denaro investire in questa opzione binaria. En annen del av megleren, da jeg var veldig interessert, og jeg var veldig glad for at du ville få det (jeg vil bare ha euro1, oppnå euro5 og euro10). Nel nostro esempio, decidiamo di investire euro100. Selezionare la nostra previsione: Kom deg til slutt, vær så snill, og vær så snill, og du vil bare få en fin måte å skaffe deg på en fin måte. La propria previsione deve basere sullo studio del grafico, cosigrave kommer sullrsquoutilizzo dellrsquoanalisi tecnica e di una buona strategia di trading. Mai lasciare niente al caso, ed evitate di andare ad ldquointuitordquo: fineste solamente con pere tutto il vostro capitale. Nel nostro esempio, selezioniamo ldquoAltordquo, percheacute riteniamo, stando alle nostre analisios, che saragrave un rialzo nel cambio EURUSD. Una volta fatto ciograve, dovremo cliccare sul tasto ldquoComprardquo per ogare ad investire sulla nostra opzione binaria appena selezionata. Det er en fin måte å se på, når du betaler for betaling, og du betaler 82 euro for å investere i euro 100 euro. Se invece la nostra previsione era sbagliata ed prize egrave sceso, andremo a perdere il capitale da noi investito (euro100 nel nostro caso). Ricordatevi che le piattaforme di trading per opsioni binarie variano da megler en megler. Potrete trovare un broker che offre uni piattaforma rispetto ad unrsquoaltra, ma la modalitagrave di funzionamento rimane la stessa. Per ogni opzione binaria dovrete scegliere: Tipo di opzione binaria Asset sucui investire Scadenza Importo investier Previsione (rialzo o ribasso) Handling på nettet: opinioni e consigli Et spørsmål er om at du skal kunne handle online. Du kan også sende deg en e-postadresse som er tilgjengelig på nettet. Ricordiamo che la dela megler egrave molto importante. Consigliamo, ovviamente, di scegliere solamente megler med regolare licenzaautorizzazione. Il megler online viene dunque considerato kommer lrsquo intermediario finanziario. Kom og vær så snill og bruk en handel på nettet: Tramite la piattaforma di trading potret gestire i vostri ordini, aprire posizioni di acquisto e vendita, kontrollerer konto, depositar denaro cosigrave kom prelevarlo. Una volta chiarito questo punto, passiamo en vedere quali sono jeg consigli trading utili en tutti i trader, i modo da rendere profittevole il suo trading. 1) Studiare jeg grafici Requisito fundamentale per ogni trader, indipendentemente dallrsquoasset utilizzato, egrave studios del grafico del prezzo dellrsquoasset su cui vuole investire. Tramite jeg grafici finanziari egrave possibile controllere i tempo reale le variazioni di prezzo degli asset ed operare di conseguenza. I tillegg har vi mulighet til å dyrke per bilhandel på nettet, og det er mulig å utvikle en trend, og det er viktigere for oss. Esistono tre differenti tipi di trend: rialzista, ribassista e laterale. Mai investire contro trend: se tutti i trader comprano, anche voi dovete comprare viceversa, se tutti vendono, anche voi dovete vendere. Investor nel senso opposto della direzione principale del mercato puograve portarvi solamente ad accusare perdite importanti. Kom inn og spar, og kjøp online på nettet, for å få tak i prisen. Du kan også få mer informasjon om hva du kan gjøre ved å oppnå en effektiv ytelse. Maggiore la vostra esperienza, minore il rischio di commettere errori (e quindi subire perdite). Molti megler er ikke ansvarlig for å handle, men du kan ikke registrere deg for å få pris på deg selv: Du kan ikke logge deg på kontoen din, og du kan ikke betale en konto, men du kan ikke bruke den samme saldoen. 4) Avere le giuste aspettative Se volete iniziare en fare trading online percheacute pensere di ldquopoter diventare ricchi i meno di un meserdquo, allora forse egrave meglio se lasciate stare. Guadagnare con il trading online egrave possibile. Ma richiede molta esperienza, studio og soprattutto tempo. Il volere tutto e subito egrave lrsquoatteggiamento sbagliato con cui iniziare en prishandel på nettet. Se vi ikke på noen måter, kom deg til å tro på at du er ferdig med å handle, for eksempel når du er ferdig. Anche guadagnare un ldquomiserordquo 5 al mese per iniziare ikke egrave per niente male inoltre, se fortsette annons investier nuovamente i soldi guadagnati (o almeno una parte), jeg har mer profitti cresceranno di mese i mese nonostante fortsette ad ottenere un profitto fisso al 5. 5 ) Evitate di rischiare piugrave di quanto potete permettervi di perdere La frase dice tutto. Molti Trader, decidono di iniziare en fare handel online investendo un capitale esagerato per leoro tasche. Når du handler på Internett, kan du se på at du ikke har noen spørsmål om dette, men du kan selvfølgelig ikke si noe om det, men det er viktig at du er en av de største operatørene. Questi sono jeg primi aspetti fundamentalti che devi andare en valutare nella scelta del megler, se vuoi investire oggi i maniera profittevole. Handle online Bancoposta conviene Con il trading online, men det er ikke noe problem å gjøre med italiensk, æra-scontato og poste Italiane. I tillegg har Poste Italiane tilbud om å tilby kundeservice til Bancoposta. Una piattaforma di trading azionario per tutti i clienti di Poste Italiane. Rcordiamo har alle de beste tilbudene på handel med tilbud på Bancoposta, som er: BancoPosta og BancoPosta. opprett essere Correntista BancoPosta Klikk på knappen for å bekrefte pressemeldingen for å sende deg en e-postadresse, og du vil være interessert i å sende inn titler. Tramite la piattaforma di handel Bancoposta egrave possibile negoziare oltre 10.000 eurofinansiering, tracui: Titoli azionari italiano e titoli azionari dei principali mercati europei ed USA Titoli azionari delle principali blue chips europée ed USA quotes su Borsa Italiana e su EuroTLX Obbligazioni di issitti italiani ed esteri sitat su Borsa Italiana e su EuroTLX-sertifikater e Dokumenterte garantier kvoter su Borsa Italiana e su EuroTLX Tutti i titoli di Stato Italiani ed esti ci su sicio s Italiana e su EuroTX Tutti gli ETF, ETC ed ETN quote su Borsa Italiana Per quanto riguarda i costi E-posten til Bancoposta, som er kjent for å informere deg om hva som skjer i sotto (per kvantitet i Italia). Per jeg koster en kommisjon i bruk av mercati esteri ivece: 18 euro per i Titoli Azionari ed assimilati USA (Nyse, Nasdaq), Germania (Xetra), Francia (Nyse Euronext Cash Parigi), Olanda (Nyse Euronext Cash Amsterdam), Portogallo Euronext Cash Lisbona) 17 euro per Titoli Azionari ed assimilati Germania, Francia, Olanda og Portogallo Quattro Chi-x Ricordiamo Che Bancoposta tilbyr kunden på grunn av forskjellig karakter i forbindelse med handel. uansett om du har et problem, er du ikke klar til å endre profilen din. For å få tak i denne kontoen, er du ikke sikker på at du kan handle stabilt, og du kan få mer informasjon om hvordan du kan gjøre det mulig for deg å gjøre det enklere. Inoltre gir deg et godt tilbud, og du vil alltid være oppmerksom på nyheter i tempo reale dedicato ai mercati finanziari, og du vil være oppmerksom på at du er en del av alle spørsmålene til deg. Il Profilo Avanzato perograve, permette di accedere en molti servizi aggiuntivi rispetto al Profilo Base: Bestill en 5-gangs sanntid i modalitagrave push sul mercato secondario per le diedi esecuzione italiane Analyse og grunnleggende di tipo evoluto solo per il mercato italiano grazie al supporto di Websim. it, divisjon detaljhandel i Intermonte, fullstendig premiata per la megliore ricerca sul mercato azionario italiano Book i popup dispositivo. La mulighet til å søke etter en mer detaljert søknad om å opprette innkjøpsservice og investere i en pris på 6 euro per måned for de 30 siste årene. Trading online forum: Rischi ed opportunitagrave Sia er en forhandler alle førsteklasses forretningspartnere, og jeg har et forum for alle handler på nettet, selv om du er en sicuramente drsquoaiuto. Jeg forumet er en Internett-leverandør, og du kan ikke registrere deg selv for å diskutere med alt annet enn forumet. Du kan også være interessert i forumet for kategori: Nel Nostro Caso, er interessert i forumet, og du kan dele handel på nettet. Nei, det er ikke noe problem å gjøre, men det er ikke noe problem, og det er ikke bare et problem med å få en bedre forståelse for å få en bedre forståelse. Mulighet til å stille inn eiendel Mulighet for å betale pris med hensyn til demoLascia un commento. Pratiche kommer til å handle, og du vil alltid være sikker på at du vil være i stand til å være i stand til å være en profesjonell person, og du bør være sikker på at du har en komplisert begrunnelse for at du kan lære deg selv om du er interessert i forhold til moralsk religiøsitet. Hvis du ikke har noen handel, vil du få mer informasjon om hvordan du kan spare deg for å investere i å investere i en rimelig periode. Du kan også få en raskere og raskere leveringstid. Du kan selvsagt ikke handle med noe annet enn deg selv. e servizi, che provoca attaccamento al denaro: crsquoegrave un PROBLEMA MORALE. Jeg er en av dem som ikke er en av de eldste soldatene, men jeg vet ikke hvordan man er en juridisk, men ikke en mann. Vorrei ricordarti che la stessa chiesa amministra ingenti patrimoni senza farsi troppi problemi, investendo il proprio denaro i diverse maniere (giagrave, inclusi fondi investimento). E poi non scordiamoci tutti gli ldquointrallazzirdquo che hanno commesso nel corso dei secoli pur di soddisfare la sete aviditagrave del clero di quel tempo. Ikke-problematisk moralsk problematikk: Personlig veiledning, personlig utvikling og fleksibilitet, medarbeidere og frivillige medarbeidere (foreldre, foreldre, morer og foreldre). Alt du trenger, er å gi deg mulighet til å gi deg en god økonomi Denne informasjonen er skrevet ut, og er laget av denne artikkelen. Jeg er ikke sikker på at du er en mann, og du er ikke ansvarlig for at du ikke har noen spesifikasjoner for deg selv, og du kan ikke si noe om deg selv, og du kan ikke svare på noen av de individuelle svarene. , det er ikke bra for deg selv, men du er ikke sikker på hvordan du spekulerer med det, men i motsetning til det meste av religiøse forhold, kan du kjøpe en elektronisk handel med en mellomlang periode (mediolungo periodo), og du kan ikke sammenligne det med deg selv. quotazioni ecchellip. ad esempio ci sono aante strategia di trading a lungo periodo su FOREX. Grande FULVIO. Ottima rispostahellip egrave facile parlare med RST, fanno i moralisti quando poi la maggiorparte di queste personer sono le primo a essere evide e non aiutare il prossmio. Fare Trading Online, ikke vuol dire essere tirchihellip chi investe ikke egrave colui che sperpera e tantomeno colui che vuole mettere da parte. Forsikre deg om at du gir deg mulighet til å investere per person, og du vil bli bedt om å distribuere. SE ikke er en av de største investorene som har ansvaret for å utnytte og utdanne seg til å diskutere kostnadseffektivitet, og det handler ikke om å spekulere spesielt når det gjelder å investere (det vil si at det er et middel til å oppnå en langvarig oppfølging). Langt denaro bisogna proprio fare for å få en forskjellig forskjell fra å få tak i den finanskrisen som alle har til hensikt å legge til grunnlag for å utføre en annen grunn til at jeg er ansvarlig for moralske religiøse og juridiske spørsmål. Prima di fare qualsiasi operazioni i borsa devono passare anni. io studio da due to da da solo non faccio nulla e mi faccio aiutare da societagrave con esperti. dopo diversi bidoni finalmente ho trovato personer serie con una vera societagrave italiana Unusual Investimenti ragazzi non perdete tempo e soldi e chiedete informazioni og assistenza en offerte di presto di denaro grave i 72 ore Ottenere un prestito legittima egrave sempre stato un grosso problema per cliente financiers. La la questione della necessitagrave di credito e di sicurezza egrave qualcosa che i clienti sono sempre piugrave preoccupati per la ricerca di un prestito da un prestatore legittimo. Du er interessert i å gi deg en premie for å få del 4, og du vil bare få det du betaler for å få euro 5000 euro per person, og du må betale 10.000.000,00 Euro. Du er interessert i å kontakte deg, og du kan også kontakte meg: ramparsadharishgmail Termini di ricerca: pris per handel handel handel fare handel handel handel på linje fare handel handel nå fare handel online handel på linje opinioni fare handel online trading på linje conviene MERKER OPZIONI BINARIE DEL MESEHelping seriøse fagfolk oppnå og opprettholde topp ytelse. Vi utdanner og trener entreprenører, selgere og ledelse for å hjelpe dem med å realisere sitt fulle potensiale. Vi jobber med våre kunder for å løse de problemene de opplever i å bygge opp sin virksomhet. Våre kunder utvikler grunnleggende og fokus for å nå sine mål. Suksess og oppfyllelse i både deres profesjonelle og personlige liv har en tendens til å følge. I 2016 deltok deltakerne på W Hotel Chicago Lakeshore. Vi lærte alle fra og samarbeidet med industrieksperter, ledere og toppprodusenter. Deltakere delte vellykkede strategier for å bygge en sterk og bærekraftig virksomhet. I fjor8217s arrangement på Omni Montelucia Scottsdale i solfylte Arizona var en stor suksess, og vi gleder oss til å bygge videre på den suksessen i Chicago. Gå til The Covenant Group8217s læringsbibliotek for å finne ut hvordan våre selvfaglige programmer kan hjelpe deg med å gjøre spranget fra å vite å gjøre. Lær teknikkene til toppentreprenører og hemmelighetene til å få høyere nivåer av klientforpliktelse. Ring en av våre lagmedlemmer nå for å finne ut hvordan The Covenant Group kan hjelpe deg med å nå dine forretningsmål. 1.877.903.3878 Nylige innlegg fra vår blogg Hva må våre kunder si div. slide data-cycletwo-timeout5000 data-cycletwo-speed750 data-cycletwo-pause-på-hovertestimonialrotator2589 Jim Wingrove The Covenant Group er en leder i arbeid med entreprenører. Vårt forhold til The Covenant Group har vært en winwin-situasjon for våre agenter og organisasjonen. David Sung CFP, CLU, RHU Arbeide med konvensjonsgruppen har vært en utrolig verdifull opplevelse. Verkstedet var veldig godt organisert, satte en fantastisk tone og leverte meldinger som snakket til våre mål og veien for å oppnå dem. Deres prosess og systemer genererer fart for å lære og sikre at vårt team er ansvarlig når vi utvikler seg. Covenant-gruppen har et påvist program som vil hjelpe oss med å vokse. Ethvert selskap som ønsker å ta neste skritt i utviklingen, bør være involvert i The Business Builder. Thane Stenner Richardson GMP engasjert The Covenant Group i 2009 for å hjelpe alle deres IA-lag øke produktiviteten. Nå tror jeg at dette engasjementet har vært den mest betydningsfulle driveren til oss, og andre, dobler våre inntekter de siste 4 årene. Jeg har interaksjon med andre trenere tidligere, og finner The Covenant Group å være mest verdiskapende med en betydelig margin. Jeg er glad for at Richardson GMP bruker The Covenant Group. Teamet vårt vil fortsette å bruke sine tjenester. Hvordan kan coaching hjelpe din bedrift å vokse Om målet ditt er å tjene mer penger, få mer glede i arbeidet ditt eller bygge en bærekraftig virksomhet, kan vi hjelpe deg med å utvikle kraftige strategier og taktikker for å oppnå visjonen din. Coaching som virkelig fungerer, kombinerer strategi og utførelse. Vi hjelper deg med å utvikle prosesser for å tiltrekke de riktige kundene, gjøre mer salg til eksisterende kunder og få innledninger, anbefalinger og henvisninger. Du får mestre over veksten i virksomheten din. Javascript kreves for å se Flash-film, vennligst skru den på og oppdatere denne siden Trykket for tiden Prøv vår egenopplæring. KLIKK HER Covenant-gruppen forstår din virksomhet. Entreprenører Som entreprenør har du det riktige tenkemåte for vellykket forretningsvekst. Du kan imidlertid ikke ha alle ferdigheter og kunnskaper som kreves for å bygge en bedrift. Vi hjelper deg med å finjustere forretningsmodellen din og implementere metodene for å oppnå og opprettholde suksess for bedriften. Vi jobber med deg for å implementere fire systemegenskaper: Business Management, Marketing, SalesClient Service amp Resource Management. Resultatet er en voksende virksomhet. Finansielle rådgivere Som en investerings - eller forsikringsrådgiver eller eiendomsforvalter står du overfor spesifikke hindringer for å skape forutsigbare og lønnsomme inntektsstrømmer. Vi har en påvist historie om å øke produktiviteten og lønnsomheten i finansiell rådgivning. Vi gir deg systemer og prosesser for å drive virksomheten din, bygge merkevaren din, øke s ales og gi eksepsjonell kundeservice. Vi har hjulpet rådgivere som deg til å oppnå stor suksess. Profesjonelle tjenester Som revisor, advokat, eiendomsmegler eller ledelseskonsulent, er den største muligheten til å justere markedsførings-, salgs - og tjenestekompetanse. Vi jobber med deg for å implementere forretningsutviklingsprosesser for å tiltrekke og beholde de riktige kundene. Vi hjelper deg også til å tenke og oppføre deg som en gründer, og effektivisere forretningsprosessene dine for å øke effektiviteten din. Tilpassede programmer Vi har designet tilpassede treningsprogrammer for noen av verdens største og mest suksessfulle selskaper. Vi kan utvikle et program for å møte dine eksakte behov. Våre tilpassede programmer kan trekkes fra en av våre påviste modeller eller utformes som et helt nytt initiativ. Uansett vil programmet bli utformet spesielt for å møte dine utviklingsbehov. 2016 Pinnacle Conference var en stor suksess Vi er glade for å kunngjøre at 2016 Pinnacle Conference hosted på W Hotel var, ifølge deltakerne, den beste ennå Industrieksperter, ledere og topp produsenter kom sammen for å lytte, lære og dele. Våre arrangementer er utformet for å bidra til å forenkle veksten og dele de beste strategiene for å bygge opp virksomheten din. Vi ser frem til å være vert for inspirerende, informative og effektive hendelser i nær fremtid. Våre Pinnacle-programmer hjelper deg med å justere og drive markedsførings-, salgs - og serviceinitiativer for å skape en bedre kundeopplevelse. Stedene vi velger gir en intim og spektakulær setting for læring og en tiltrukket flukt fra din daglige kontorrutine, slik at du kan reflektere over din virksomhet og generere nye ideer. Hver reise begynner med et enkelt trinn. Er du klarBreakfast 8-10am Morgenkveld 10-12pm Lunsj 12-2pm Ettermiddagste, snacks, amplitare, lett biter 2-4.30pm Middag 6,45-9.00 Var lidenskapelig om mat og ha en klar etos enkel godhet fra ferske ingredienser som er hentet i sesongen riktig tilberedt, presentert og satt på bordet ditt med minst mat miles. Tross alt er Yorkshire et spisested i England. Vi har blitt AA-rosette akkreditert siden 1997, og i 2013 kom kjøkkenbrigader mat til de heady høyder på ikke bare en, men to AA rosettes, som beholdes i dag. Overvåket av kjøkkensjef Darren Clemmit, gjør vårt kjøkken ikke skum eller flekker, men fokuserer på friske, rene smaker. Alt begynner med de beste ingrediensene som vi kan finne sammen med våre prisverdige leverandører (som vi kan rope om nok). Hvis du blir så begeistret som vi gjør med enestående Yorkshire grub, er vi sikre på at du vil ønske å komme tilbake igjen og igjen. Våre menyer endres daglig, avhengig av sesong og de beste ingrediensene Darren kan kilde. Her er et utvalg av menyer for å gi deg en smak av hva du kan forvente. Alt er hjemmelaget, inkludert det meste av brød, isen, våre egne chutneys og konserter og til og med ketchup. Med en meny som endres daglig, kan du velge mellom tradisjonelle Yorkshire-favoritter og flotte sesongvalgte menyvalg.

Saturday, 25 November 2017

Religare Online Trading Programvare Demo


ICICIDirect Vs Religare Share Broker Sammenligning Sammenligning av ICICI Securities Pvt Ltd. og Religare aksjemeglere i India. Sammenligningen nedenfor understreker likhetene og forskjellene mellom ICICIDirect og Religares megling, kundeservice, vedlikeholdsavgifter, verktøy og investeringsalternativer til investorer i India Stock Market. Hvis du er forvirret i å velge det beste brokstedet, er denne siden for å hjelpe deg med å finne hvilken som er den beste megleren blant ICICIDirect og Religare. ICICI Securities Pvt Ltd. Om megleren ICICIdirect er en detaljhandel og investeringstjeneste fra ICICI Securities, det største detaljhandelsmeglerfirmaet i India, og tilbyr et bredt utvalg av investeringsalternativer til detaljhandel og institusjonelle kunder. ICICI Securities inngår i ICICI Group. Religare er en finansmarkedsgruppe med fremvoksende markeder med tilstedeværelse i Asia, Afrika, Midtøsten, Europa og Amerika. I India, Religares største marked, tilbyr gruppen et bredt utvalg av produkter og tjenester, inkludert broking, insur. Full Service Broker Full Service Broker 3-i-1 Konto (I-Secure Plan) Aksjemegler Avgifter Charges ICICI Securities Pvt Ltd. Handelskonto Åpningsgebyrer Handelskonto AMC Demat Konto Åpningsgebyr Dematkonto AMC Demat-konto er obligatorisk Trading Brokerage Charges Brokerage Plan 1 ICICI Securities Pvt Ltd. 3-i-1-konto (I-Secure Plan) Egenkapital Levering Brokerage Egenkapital Intradag Brokerage Egenkapital Futures Brokerage Egenkapital Valg Mekling Rs 95 til Rs 35 per lot Valuta Futures Trading Brokerage Valuta Alternativer Trading Brokerage Rs 25 til Rs 10 per lot Commodity Trading Brokerage Brokerage Plan 2 ICICI Securities Pvt Ltd. Egenkapital Levering Brokerage Egenkapital Intradag Brokerage Egenkapital Foretak Brokerage Egenkapital Valgmegling Brokerage Rs 95 til Rs 65 per lot Valuta Futures Trading Brokerage Valuta Alternativer Trading Brokerage Rs 95 til Rs 65 per lot Commodity Trading Brokerage Andre kostnader Minimalt megleravgift Rs 35 per handel Andre megleravgifter Kalkulasjonsavgifter Transaksjonskostnader ICICI Securities Pvt Ltd. NSE: 0,0031 BSE: 0,0028 NSE: 0,0031 BSE: 0,0028 ICICI Securities Pvt Ltd. Aksjemegler Egenskaper ICICI Securities Pvt Ltd. Etter Trading Hour Orders God Till Avbrutt (GTC) Margin Trading Funding Tilgjengelig Kombinert Ledger for Egenkapital og Vare Intradag Square-off Time Broker Ratings (Gjennomsnittlig bruker vurdering) ICICI Securities Pvt Ltd. Trading Brokerage Vurdering Trading Platform Brukervennlighet Kundeservice Ratings ICICIDirect er rangert 2,5 5 basert på 325 kundeanmeldelser Religare er rangert 3,0 5 basert på 61 kundeanmeldelser Kontakt megler Forespørsel A Ring tilbake ICICI Securities Pvt Ltd. Kontakt Forespørsel Ring tilbake Investeringsalternativer Tilgjengelig ICICI Securities Pvt Ltd. Initial Offentlige Tilbud (IPO) Andre Investeringsalternativer Kundeservice Tilbys ICICI Securities Pvt Ltd. 247 Kundeservice Forskningstips Rapporter Publisert ICICI Securities Pvt Ltd. Daglig marked Rapport Kvartalsresultat Analyse Egnet for Investor Category ICICI Securities Pvt Ltd Fordeler, ulemper og Andre gjennomgang Kommentarer ICICI Securities Pvt Ltd. Tilbyr 3-i-1-konto som gjør investeringene i aksjemarkedet veldig enkelt for uformelle investorer. Bredt utvalg av investeringsalternativer tilgjengelig under en portal. Gir et nettsted med lav båndbredde som fungerer bra der Internett-tilkoblingen er treg. GTC (god til avbestilling) og off-market timer ordre plassering anlegget er svært nyttig. - 3 til 4 ganger eksponering er gitt i kontanter samt FO segment. ICICI Security tar høyest megling i forhold til de fleste detaljhandlerne i India. Veldig høy minimumsmegling av Rs 35 per handel eller 2,5 av handelsverdien avhengig av hvilken som helst. Dårlig ytelse av nettsiden er rapportert i topptider for handel. Trading Terminal (Trade Racer) koster Rs 75 per måned dersom megling betalt i en måned er mindre enn Rs 750. Demat-konto er obligatorisk. Varehandel er ikke tilgjengelig for private investorer. Samtalekostnad koster ekstra Rs 25 per samtale etter de første 20 gratis samtalene i en måned. - Det er ingen standardpriser, gebyrer eller meglerhandel publisert på nettstedet. Du bør være veldig forsiktig med skjulte endringer. - Ring og handel belastes med Rs 10 per henrettet rekkefølge (maksimalt Rs 50 per dag i et segment). SBI Securities Vs Trade Smart Online Aksjemegler Sammenligning I motsetning til de fleste av rabattmeglerne tilbyr Trade Smart Online 3 unike meglerplaner utformet i en slik slik at den passer til hver handelsstrategi. Bytte mellom disse planene gjøres veldig enkelt, noe som gir stor fleksibilitet. TSO tilbyr investeringer i fond, obligasjoner og tilbud til salgs (OFS). Disse finansielle instrumentene er ikke tilgjengelige med de fleste rabattmeglere, inkludert andre populære rabattmeglere som Zerodha og RKSV. Utmerkede henvisningsfordeler er tilgjengelige. Kunden mottar 10 kreditt på meglerhuset generert av klientene henvist av dem. Ingen minimumsbeløp er nødvendig for å åpne eller vedlikeholde handelskonto hos TSO. Kundeservice er tilgjengelig via live chat på nettsiden sin. Dette er veldig praktisk for mange kunder. Trade Smart Online er i aksjemarkedet siden 1994. TSOs online kunnskapsbase har mye informasjon som er nyttig for de fleste kunder. Bare nettbasert nettbasert handel er tilgjengelig. Installerbar handel Terminal er ikke tilgjengelig. Gode ​​til Avbestillte (GTC) bestillinger er ikke tilgjengelige. Ring og handel belastes med ekstra Rs 20 per henrettet ordre. Fysiske kontraktsnotater Rs 20 pr. Kontraktsnotat budpris 247 kundeservice er ikke tilgjengelig. Anlegg for å investere i IPO er ikke tilgjengelig. Gir ikke daglig markedsrapport, gratis tips, nyhetsvarsler og teknisk analyse. 3-i-1-kontoer er ikke tilgjengelige da selskapet ikke tilbyr banktjenester. Nyttige artikler: Trade Smart Online Vs RKSV Vs Zerodha Vs Compositedge - Sammenlikning av meglerkostnader, avgifter og skatt for egenkapital, handelsvarehandel. Vet mer om Flat Fee Share Brokers i India (Også kjent som budsjettmegler eller rabattmegler). Spesielt: 50 av på nye kontoåpningsavgifter. Åpne en konto hos Trade Smart Online i juli 2016, og få en flat 50 av på nye kontoåpningsavgifter. Eksisterende kunder Refer vennene dine i juli 2016 og tjene 25 på megling de genererer for neste 30 dager etter at kontoen åpnes, og deretter fortsette å tjene 10 for livet. Bare gi kontaktinformasjonen din med oss, og Trade Smart Online-representanter vil ringe deg. Skynd deg tilbudet slutter 31. mai 2016. Med Tradewinx Trade Som En Profesjonell TradeWinx - Den ultimate Buy Selg Signal Software for å vokse din kapital med risikofri handel. Det er det mest kraftige og nøyaktige verktøyet for Intraday, Positional og Swing Trading. TradeWinx er en utmerket automatisk signalgenererende programvare som fungerer perfekt for NSE Cash, FO, MCX, NCDEx, valuta og Options. Denne programvaren genererer 100 nøyaktige signaler i flere tidsrammer, hvor minste lysformasjon er på 1 min. Med sine forskjellige målpunkter, kan du gå ut i en sikker posisjon. Den ultrasnabbt kartoppdateringen gjør at du kan skrive inn og gå ut på en nøyaktig pris og tid for å kjøpe eller selge aksjen. Dekker NSE Cash, NSE Futures og alle indekser med minimum 1 min lys til daglig. Dekker alle MCX-kontrakter som gull, sølv, råolje med minimum 1 min lys til daglig. Dekker alle NCDEX-kontraktene fra 1., 2. måned med minimum 1 Min lys til Daglig. Som: Sukker, Chana, Dhaniya, Guargum etc. Dekker alle indiske og glemme valutaer og deres kryssvaluta med minimum 1 minutt stearinlys til daglig. USD-INR-alternativet er også inkludert. A 100 Profit Making Software eller ring oss 91-83910-94408 TradeWinx En komplett pakke TradeWinx er en enkelt pakke programvare for alle markedsløsninger. Maksimere fortjenesten med verdens beste automatiske intraday trading løsning programvare for indisk NSE, MCX, NCDEX og Forex aksjemarkedet. Å ha forskjellige tidsrammer, støtter det både intradag og posisjonsbransjen. Siden vi streber etter perfekt enkelhet i handel, mål poeng, lydvarsling og popup gjør det enestående. En skikkelig opplæring og støtte hjelper deg med å maksimere fortjenesten og dermed minimerer risikoen og tapene. Hva er forskjellen mellom The TradeWinx og andre programvare 1. TradeWinx har ultrafast sanntidskart kjører sammen med handelsterminalen. 2. Det har minst ett min lys til daglig kart. 3. Det fungerer for både Intradag og Positive handler. 4. Tre mål er tilgjengelige som holder deg i sikker sone. 5. Advance Popup lydvarsler tilgjengelig. 6. Du kan se flere diagrammer i samme skjermbilde. På hvilken strategi fungerer TradeWinx-programmet TradeWinx er et samlet verktøy med mer enn 18 indikatorer som inkluderer: RSI, MACD, MA, Bolinger Band og mange flere. Viktigst av alt, skanner den siste statusen til markedet og genererer lønnsomme signaler. Jeg er ny til handel, hvordan vil programvaren hjelpe meg? Vi har svært erfarne trenere og supportteam for å veilede deg 24x7. Vi hjelper deg å bruke programvaren på en lønnsom måte. QA, Test Engineer8217s Payscale Friends, Hvis du jobber som testingeniør eller en QA-ingeniør, kan dette være sjokkerende for deg, Spesielt mine indiske venner. Se lønnsdiagrammet nedenfor: Dette er lønnen til TestQA-ingeniører av deres erfaring. Denne lønnsstrukturen er for de som jobber med å designe, implementere, utføre og feilsøke informasjonsteknologiske testtilfeller og - skript, Automatisere testtilfeller, Finn feil, feil og regressjoner, Bekreft reparasjoner, Validere og dokumentere ferdigstillelse av testing og utvikling. Her får detaljbedriften klok, den amerikanske bykelige lønnsstrukturen. Kom igjen hva du tenker nå -) Anbefalt lesing bare for deg: 392 kommentarer darr Jeg er helt uenig med lønnsskalaen. I8217ve vært i QA-felt i mindre enn 1 år og jeg lager 40 timer. diagrammet ditt er ikke i nærheten av nummeret mitt. Jeg har minst 7 kolleger som jeg vet, gjøre rundt så mye i USA. Du må fikse dette diagrammet. Ovennevnte diagram er fra Payscale8230i tror at lønnene varierer sterkt fra bedrift til selskap og mellom ulike jobbprofiler8230a hvite boks tester tjener mye mer enn en svart boks one8230. På samme måte kan noen som tester et produkt tjene mer enn en serviceindustri tester. Takk for at du informerer uoverensstemmelsene. la meg fortelle deg at denne lønnen er gjennomsnittlig i bransjen, så hva du får, kan være mer enn dette og kan variere fra byen du jobber med. De siste oppdaterte dataene fra payscale finner du på lenken som jeg oppgav i artikkelen. Kan du foreslå lønnsskalaen gitt i indiske byer og mulighetene i QA. Pls. foreslår. Også jeg vil gjerne vite om payscale av en utvikler er mer eller blir mer som opplevelsen han bygger i forhold til en QA person. Jeg er for tiden en utvikler og endrer min linje som en QA som har interesse for det. , og hvorfor er denne misforståelsen at QA-linjen ikke er så utfordrende i forhold til utvikling, og noen kan gå inn i den uten noen grunnleggende kunnskaper. Hei, dette er første gang jeg samhandler med deg. Som jeg er en frehers i testing, og jeg har all manuell testing, automatisert testkunnskap som er utført med winruner, testdirector, load runner, qtp. Men jeg tenker at det ikke er noe godt selskap for meg. Men jeg bygger min carrer bare på dette feltet og jeg vil opp til toppnivå så hva jeg burde gjøre, vennligst informer meg Email: upadhyaychanyahoo, chan. nttfgmail advance Takk mange. Ovennevnte diagram er ukorrekt. Jeg jobber i et produktbasert selskap som jeg ble med som ferskere (0 års erfaring). Jeg har blitt tilbudt 5000 (Rs2,00 000) per år. Kartet ditt skremte meg Nå har Payscale blitt endret i alle selskaper etter layoffs8230 det er nå mer enn 2,4 for freshers .. Nå igjen lønner voksen opp. Det er lite sakte i markedet. Men det vil bli avsluttet i den kommende tiden, og lønnen vil være bedre for QA eller testing av mennesker. Nyt i8217m tjene 8k per måned og jeg har 2 års erfaring inmanuell samt automatiseringstest8230 gråt hei, jeg har prøvd felt fra de siste 5 månedene, og jeg tjener bare 4k per måned :(, bekymret vil få en god jobb eller ikke Hei Preethi, kanskje sin høyeste tid du endrer din bedrift, fordi. Jeg tror en ferskere i testing blir hvor som helst mellom 10.000 8211 12.000 Rs hvis ikke mindre. Hei, jeg jobber i nettsiden testing nær 1 måned. Min payscale er 30kmonth. Sal varierer fra bedrift til selskap, så bedre bytte i andre selskaper. hei jeg så diagrammet om. Nå jobber jeg med aprivat selskap på posisjon QA. Jeg vil ha jobb i USA. jeg. Hei, jeg er sravanthi jobber som testingeniør i US-basert selskap. I øyeblikket er salen min 8k. Nå vil jeg bytte selskap, vennligst send meg hvis noen intervjuer går på8230823082308230 Jeg vil oppgi det viktige varselet til folk som ser på fremover for å bygge det karriere i Testing. Som meg selv som Test Manager I Accenture vil jeg gi nyttige forslag. Nå er gutter i testing det vil bli veldig veldig mindre åpninger i fremtiden som en ferskere forsterker people8230 Hvert selskap trenger flere utviklere enn testere. Som i vårt firma trener vi freshers i Testing domenet slik at de gutta som prøver som Freshers eller erfarne, vil ikke få noen sjanse til å jobbe i MNC Company. Det samme problemet finnes i alle selskaper. Nå manuell testing har ingen verdi i testing domenet. Som dagens marked trenger telecom amp protokoll testere med 3 til 4 år exp i MNC Company .. Gutter som ser fwd å gjøre testing kurs og planlegger å prøve jobb, ville det være en feil beslutning8230 Du må kjempe mye det er nei måten du får jobb. Bedre gå videre til Java ,, Php, da du lett kan få en jobb, da mange åpninger vil være der i dette feltet. I testing blir mange falske kandidater med falsk opplevelse inn i dette feltet de vil møte et problem i fremtiden, etter hvert som alle selskapene holder øye på alle falske institutter amp company8230, bare de vil svarteliste kandidatprofil i jobbsteder der i fremtiden ingen selskap vil henvise kandidat profil. Selv i små bedrifter trenger de flere utviklere enn testere. Ingen kan forvente en lys fremtid med god lønn i testing domenen. Upto 2010 alle MNC-baserte selskaper don8217t krever noen erfarne testere. Alle MNC trener freshers i testing, som har blitt valgt i campusintervju. Ikke kast bort penger ved å gjøre kurs i institutter som du ikke kan lære noe relatert til automatiseringsverktøy. Så bare ikke tenk at ved å sette falsk erfaring i automatisering vil du få jobb .. Ingen institutt kan gi opplæring knyttet til automatiseringsverktøy. Som senior med 4 års erfaring i testing er det mitt ansvar å hjelpe juniorer som leter etter en klar karriere i testing. Dette er riktig tidspunkt å tenke seriøst, siden alle som søker etter jobb, ikke får noen intervju samtaler i testdomenet. I vårt firma får vi 1000 profiler for 1 stilling. Dette er scenariet i alle IT-selskaper. Så alle flertallsbedrifter trenger ikke noen testere i fremtiden. De som er freshers som gjør testkurs eller har 1 eller 2 års erfaring i å teste mitt forslag er å skifte til programmeringsfelt relatert til Php. NET, JAVA, SAP, DATAWAREHOUSING, PLSQL, SEO, 8230 Du kan få en god lønn i et godt selskap med jobbsikkerhet8230.Nå er det riktig tidspunkt å ta bedre beslutning for en bedre fremtid .. Nå er det riktig tidspunkt å ta bedre beslutning for bedre fremtid. Nå vet de som prøver på jobb i testfeltet sannheten at de ikke får noen anrop. Men hvis du er programmerer, vil mange muligheter vente på u8230. Hei alle, jeg vil gjerne rådføre deg spesielt på dette tidspunktet hvor jeg har praktisk talt ingen erfaring i Sw testing mens min bakgrunn er at jeg har gjort min B. Tech (gått ut i 2002 og har ikke jobbet siden da selv om Jeg har også gjort et kurs i Sw Testing). Jeg er en husmor med 2 barn og vil gjerne ta en jobb i Sw Testing. Og jeg forstår fullt ut den fenomenale forandringen i bransjen og yrket. 8211 Kan jeg komme inn i en Sw Testing jobb som en ferskere i Bangalore. Noen rådgivningsforslag er velkomne. Fint til her at du er veldig interessert i Sw Testing-feltet. Velkommen til vår verden. Og når du kommer, kan du søke jobb som en friskere også med Sw Testing kurs, pls lære noen Testing verktøy også. Og med dette trenger noen programmeringsspråk og en database kunnskap også. Pls oppdaterer din kunnskap og prøver på jobben. beste ønsker. det er ganske overraskende hvor mange individer som er der ute, og prøver å 8220get8221 innenfor programvarekvalitetssikringsfeltet, til de individer som sier at de er seriøse: svar på disse spørsmålene (yesno): Har du deltatt på noen programvare testing konferanser innen forrige år har du opprettet noen maler som du tror ville øke stabiliteten til sporbarheten i testinnsatsen, har du noen gang kommet fremover for å forsøke å lære andre på dette feltet, har du sett på videoer lese noen bøker om programvare testing beste praksis, da prøvde å implementere dem har du faktisk 8220actually8221 begynte å studere for en kvalitetssikringsbetegnelse for programvare (sertifisering) har du holdt seminarer på jobben for å fremme forandring og effektivitet (forretningssaker) om kvalitetsarbeidet og hvordan det kan gjøres har du konstruert din egen definisjon av kvalitet, bortsett fra den ene memorert fra tekster hvis du har besvart nei til disse spørsmålene, så gjett hva du kan ikke b Jeg er interessert i programvarekvalitetssikring som en lidenskap for å øke innsatsen, nå er det rekrutteringsintervjuer som er klare nok til å stille spørsmål utenfor boksen med bare spørsmål om testing, de vil peke og sonde dypere og dypere i orden still spørsmål du ikke hadde forventet alle å finne ut hvor lidenskapelig du virkelig er om dette feltet. Husk alltid, alle kan trent til å teste en testere, men en lidenskapelig, proaktiv innovatør vil alltid bli ettertraktet. Hei alt jeg bare leste en artikkel skrevet av Mr Patrick på 07.02.08 17 i QA, Testers payscale. Er det virkelig sant. Jeg trente på manuelle og automatiserte verktøy8230. nå jeg søker jobber på testing8230 .. jeg føler meg litt tøff etter å ha lest det en8230..plz bekreft at det ikke var sant. Hei alt Dette er akkurat det nettstedet jeg har latt etter. Jeg har vært i I. T. feltet siden 1999. Jeg har stort sett gjort Nortel Telecom programmering. Jeg har jobbet som en tilgjengelighetsanalytiker i et datasenter for en overvåkingsgruppe for automatisering siden 7. mars. Jeg bruker Mercury Loadrunner til å laste ned og teste skript for webapplikasjoner. Jeg gjør raske løsninger på dem som en tekstkontroll eller kanskje kommenterer visse seksjoner hvis vi ser noe bli rødt på tavlen på grunn av en endring til nettstedet. Jeg hjelper også med å oppdatere og bygge ut teleskopapplikasjoner som vi opprettet for personer i datasenteret som skal brukes til å teste skript. Våre scrips er i et C-format. Jeg vil virkelig bare gå inn i programvare QA-automatiseringstesting. Kan noen gi meg noen råd om hvordan å forberede seg på det. Trenger jeg å lære visse programmeringsspråk som C eller C. Skal jeg fokusere mer på ting. Mange av disse tingene er ny for meg, bare tenkt at noen der ute kan hjelpe. En av mine medarbeidere i India pleide å bare gjøre QA-ting for å bygge og teste skript. Jeg tror hun vet VB. Hvor skal jeg begynne? Takk mr. Vijay, sir plz, fjern min forvirring som oppstår på grunn av følgende kommentar 822017 patrick på 07.02.08 kl 12:41 pm8221. er det sant jeg jobber som Q. ingeniør (4 måneders eksp.) Siste Tester8217s payscale i Microsoft. Tester 24hour Developer 16Hour. Fremtiden for testing er veldig lys. Det er så mange åpninger som kommer på slutten av dette året og begynnelsen av det nye året, jeg er friskere i testing og får 1,8 lacs per år. Karriere i software testing er veldig lyst. Det er mange oppurtunities på dette feltet. Patrick, du bør alltid cop andre ikke misnøye noen. Det er gode institusjoner gir god trening i verktøy også. Mange har jobb i testing også. coz resesjon perioden går på så ikke mye samtaler i et domene. Jeg er enig ikke mye samtaler i testing også på grunn av det. men vi håper på det beste. Din straight approach for overbevisende er ikke bra her Hei Patrick, jeg jobber som en testmanger med en MNC og mykt råd uten å skade deg, er at du ikke synes å vite mye om at du har lyst til å bli feild eller å teste målet. Det kan aldri være en situasjon i et selskap hvor utviklere er preffered for testere, da begge domenene har sine roller definert og mer utviklingen mer er sjansene for en feil i arbeidet og som i seg selv øker sjansen for at noen tester arbeid - Dette er en så grunnleggende og grunnleggende tilnærming til testing. Også i motsetning til din beleif, blir enda mindre selskaper i økende grad forsiktige med behovet for å ha testere i org, da programvaresuksessen ikke er helt avhengig av utvikleren, det er avhengig av testeren som vil teste programvaren før den blir lansert på markedet . Hei, kan noen fortelle meg karriereutsikterne til spilltesteren. Det er en bedre karriere for å velge hvordan er lønnene for inngangsnivå ppl og experinced8230 i adv heih Deepu, En av vennene mine jobber i spillfirmaet i Bangalore, Det er også en god karriere, Fresher. 11k3K IncentivesFood kupongerYearly Bonus6 måneders vurdering. Dette er flott sted hvor jeg har alt som er veldig nyttig hei folkens jeg har en åpning for testing ingeniør for min klient på hyderabad. pay propotional til styrken på profilen. Interessert komme til min post Ikke bekymre deg. Nå Stort utvalg for testingen er det en ting i Australia. flere arbeidsåpninger for testen 823082308230 :) BBye 82308230 Ta vare på hva med lønnene i testing. De er svært mindre i begynnelsen. Do de øker etter erfaring Ja, Abhishek8230tidsavviket øker med Experience .. du kan lett gå opp til pakke med 6 til 7 lp. a. jeg hørte det ikke noe i testen. En tester forblir ats nivå gjennom sitt liv. Er det så jeg er ikke enig med Abhishek. I testing også veldig god fremtid. Men vi bør lære flere ting som funksjonalitet og utviklingskunnskap. Future of Testing er veldig Bright. Salary struktur veldig veldig good8230in India også kjære venner im leter etter ferskere åpning i testing jeg har tidligere erfaring i markedsføring og jeg har kunnskap i manuell og qtp, pls gi meg informasjon om ferskere opening. my post id svsk80gmail takk Lønnen er bare 10k i noen år. Det er ganske mindre i forhold til utviklere. Videre er konkurransen høy da alle ikke-IT-studenter gjør dette. Abhishek, du er riktig i en viss grad, men ikke akkurat. hvis du er en friskere må du jobbe i 1 år på denne pakken, men etterpå er det avhengig av deg at du utvider dine ferdigheter eller ikke. i å teste hvilket verktøy som er i etterspørselen, svart boks eller whitebox. Testing har fått god etterspørselslønn er korrekt forsterker. All diskusjonen ovenfor relatert til QA-korrekturleseren har blitt gjort med tanke på at arbeidet som testerne gjør kan gjøres av alle (freshers). Det er mange ting i testing som trenger testing erfaring og kan ikke gjøres av developer. some av tingene er prioritering av testing, tar riktige beslutninger under mange begrensninger, utføre testingen i begrenset tidsplan for alt dette krever testing erfaring og det kan ikke gjøres av en person som er en erfaren utvikler. Å være en god testledning krever mange ferdigheter som man ikke kan lære over natten. Noen av disse ferdighetene er kommunikasjon, håndterer situasjonene diplomatisk, Rask beslutningstaking og mange andre kvaliteter. For organisasjonene som ønsker å levere kvalitetsprodukter med minimal omarbeidelse, krever personer som kan vurdere og etablere prosess som kan sikre kvalitet i leveranser produsert av prosessen, og behovet for slike personer vil aldri ende. ikke bekymre deg guys8230.IT feltet vokse opp igjen .. tiden kommer du trenger å vente noen ganger jeg skrånende kunne c bildet Er dette forumet bare for ingeniører i India Jeg lurte bare på fordi jeg ikke har hatt svar på spørsmålet mitt på 22. I8217m i Amerika, så jeg vet ikke om jeg kan få hjelp her eller ikke. Uansett vil jeg prøve et annet forum. Lønnsstrukturen vist ovenfor vurderer amerikanske baserte fagfolk eller indianere. Selv om det er avg lønn da for 1-4 års eksponenter, kan lønnen kanskje ikke være nærmere 53.821. Ikke sikker på dette, så vær så snill å unnskyld meg hvis jeg har feil. Også, kan noen av dere, veilede meg på hvilken Automation å lære. Jeg er i Manuell testing og vil bytte til Automation, så hvilket kurs eller verktøy er bedre. hei folkens. Does teste har noen etterspørsel i løpet av de økonomiske lavkonjunkturene Hei, jeg er i et problem. Hvis noen kan behage hjelp. Jeg jobbet i et lite firma for å starte karrieren min. Si for 8 mth. Så fikk en mulighet med MNC. Jeg gikk for det. Det var en kontraktsposisjon. Men da klienten ba om å ramme seg, måtte vi på kontraktene gå gjennom layoff. Ikke alle. Noen ble kartlagt. Vi ble fortalt at dette er layoff og ikke på grunn av ytelse. Hvor sant er det jeg jobbet der bare 3mth. Og den totale opplevelsen er 1 år nå. Nå kan jeg ikke se lenger. Men jeg planlegger å gjøre ISTQB og QTP sertifisering. Er det en mulighet til å få en annen jobb før eller senere. Må jeg igjen starte fra et lite firma. Vil min 3mth ved MNC bli spørsmålstegn. Jeg ble fortalt (personlig snakket med PM og HR) at når det er et krav i fremtiden vil vi være gitt muligheten 1. Var dette bare for å si at jeg ble fortalt av min PM, at TL skulle være i kontakt. Jeg er deprimert og vet ikke hvem og hvor jeg skal nærme. Noen kan behage hjelp Hei Jeg vil gjerne vite om payscale av en utvikler er mer eller blir mer som den opplevelsen han bygger i forhold til en QA person. Jeg er for tiden en utvikler og endre linjen min som en QA som interessert i det. Do foreslår, og hvorfor er denne misforståelsen at QA-linjen ikke er så utfordrende i forhold til utvikling, og hvem som helst kan komme inn i den uten noen grunnleggende kunnskap. Så har jeg kunnskap om ManualTesting Så jeg har 3.5 år Exp, så gutta hvis du har noen kunnskaper om jobbåpninger på Testing, send til min mailadresse subhadeepthimcayahoo. co. in shubha hvis du har besluttet å flytte til testing velkommen til testing world. no forskjell i lønn mye og mer over hva som er mest, er jobben din tilfredsstillende, ikke din sal. keep søker jobb på chetanaforum. gud lck Shirisha ikke bekymre deg. Det er all del av life. i vil gi deg et link n håper du kommer til å rocke i din nye jobb. chetanasforum 8211 ALLE for å teste det som er viktig er DOMAIN kunnskap. Jeg vil fortelle deg domenekunnskap er ikke det eneste som betyr mye .. Nå vil jeg telle hvor det spiller sin rolle. see i testing, prøver vi i utgangspunktet å finne bugs nad hvis vi Kjenn domeneterminologien, det hjelper til med å forstå ting veldig enkelt, og muligheten for å finne bugs er mer sannsynlig. Jeg håper allikevel har en tester for å kjenne domenekunnskap. Ytterligere hjelp ping meg rahulkumarbangaloreyahoo. co. in Hei, jeg er Sumeet Srivastava. Leter du etter java fresher. Pls, gi meg beskjed hvis deres åpner for Java8230 .. sumeet. shreegmail. 9821026294 Pls hjelpe meg ut. Hvis deres er en åpning for Java friskere. Jeg har 8 måneders exp. Send meg. sumeet. shreegmail. kan du ringe: 09821026294 Lønnskjema viser at lønnen er unimpressive .. For utviklere som jobber med lavere lønn .. Din jobb vil en dag bli tatt over av et automatisert system som kan skrive de trommesoppgaver du gjør idag8230 En indian har 80k forsterker han var en friskere uten ekspm ingen kjente topp rangert universitet .. det var fortsatt mye bedre forslag .. det er bedre dev jobber. fra hverandre frm mange 8220 for formalitetens skyld ones82218230 Hei Jeg er rajani som jobber som programvare test ingeniør på kontrakt basis. I utgangspunktet betaler selskapet 2,4 pakke, men jeg er på konsulentlønn. De gir meg only1.6 pac Nå 2 ganger prosjektet mitt utvide, men de er ikke økende min lønn kan være tredje gang det strekker seg, men selskapet doesnot ønsker å ansette meg som selskapslønn på grunn av lavkonjunkturen og samme grunn har fortalt meg rådgivning HR foor increament. Kan noen foreslå meg bedriftens jobb som bedriftslønn. Jeg har 2 eks i manuell testing. Fortell meg hvordan du kan øke lønnen. Jeg kom med en ferskere i manuell sw testing og tjente 18k per måned (2,6 per år). i 7 måneder nå føler jeg manuell testing kan gjøres selv av bcom-gutta. du trenger virkelig ikke å være en technocrat for that8230 .. jeg ser opp for forslag fra eldre i testing felt for å vite hva jeg må gjøre for å forbedre karrieren min og lønn i test8230. hvilke kurs skal jeg ta opp8230 Hvis en person planlegger å lære QTP, hva er forutsetningene8230 .. hvilken kunnskap han burde ha b4 å ta kurs i QTP. Hei jobber som QA Engineer n det har vært 1 år, men min lønn forblir den samme arround 10k, er egentlig en mekanisk ingeniør, men jeg ble med i dette feltet. Så hva fremtiden her. Vær så snill å foreslå 8230n hvilke forskjellige kurs kan jeg velge en god fremtid 8212 takk hei jeg er kvalitet assrance ingeniør har 2,5 års erfaring i testing i telecom domene, for tiden jeg jobber med et førsteklasses selskap, men jeg vil gjerne jobbe i oss så kan noen foreslå meg hvordan du skal fortsette. balaji Programvare testing utfører ikke bare test tilfellene som andre. Vi må vise oss som en unik person i testing ved å identifisere criticalcorecomplex problemer. Det ville være mulig, hvis du er interessert i manuell testing. Tenk annerledes og test applikasjonen. Du kan se de forskjellige problemene. Mitt forslag er å bli en god manuell automasjonstest profesjonell, vi må jobbe minst 2 år i manuell testing ved å gjøre differentanalytisk testing. Det vil skape inout av TestingDomainApplication kunnskap innenfor oss. For automatiseringstesting håper jeg at vi må ha grunnleggende programmeringskonsepter med analytiske ferdigheter. Hvis noen har en annen mening, vennligst del. -) Hei alle sammen. det er forskjellige typer testing. telecom testing, mobil testing, linux testing8230what er testing og hvor disse testtyper kom fra .. hvordan starte karriere i testing. Jeg er forvirret .. Forklar meg8230 Jeg er en QTP-automatiseringsutvikler i NYNJ-regionen. I 2007 gjorde jeg priser på 70 timer (corp-to-corp), jeg hadde venner på markedet som var på 80 timer (corp-to-corp). I år er tingene annerledes, de fleste QA-automatiseringsrater er på 55-60 rundt NYNJ-regionen. Indiske rekrutterere er lav-balling på 35-45 timer og ber om 8216QTP eksperter8217 amp 8216automation gurus8217. Når du tilbyr peanøtter, kommer bare aper opp. På terning ser jeg heltidsjobber for QTP-gutter på omtrent 80-100k, avhengig av bransjen. I den nærmeste fremtid, på funksjonell testing verktøy side, ser jeg bedre priser for Selen, JUnit, NUnit amp andre open source verktøy. Noen av dere tror Loadrunner er et testverktøy som QTP, Winrunner. Vel her i markedet ser jeg at de fleste bedrifter ikke ser på bare ppl som skript på LR-verktøyet, de leter etter ytelsesanalytikere som kan gjøre 8211 LR, Weblogic konfigurasjonsjusteringer, DBA-oppgaver, J2EEJVM ytelsesinnstilling. Vennligst del dine forsterkningsinnganger på QA-markedet. I fortsettelse til mitt innlegg ovenfor glemte jeg å fortelle deg om profilen min. Jeg har 6 års QTP-automatisering exp. amp Mercury CPC sertifisert. Jeg er programvare tester (manuell tester) med ett års erfaring og ønsker å bytte til automatisering. Er det noen spesielle sertifiseringer Jeg er programvare tester (manuell testing) med 3 års erfaring og ønsker å bytte til automation. is er det noen spesielle sertifiseringer jeg har vært tester i nesten tre år og jeg don8217t gjør hvor som helst nær startlønnen. Jeg jobber i USA og ble født her. Bedrifter betaler ikke det som er oppført i dette diagrammet. Jeg jobber i PhiladelphiaNYC-området du vil ikke finne et selskap som betaler så mye. virkelig posisjonen er kjedelig nå vet vi veldig bra, faktum er som en test, vi vil ikke forvente flere åpninger sammenlignet med utviklere. Hei venner, jeg er en tester som har ett år i grafikkprøver (spill og grafikkytelse i forskjellige Operativsystem). Akkurat nå jobber i Data Mining som en kvalitet anlyst. det er hyggelig å jobbe i dette området. Min venn 8220The QA Manager fra Accenture8221 har sagt at her vil det ikke være flere åpninger i testings for Freshers ans så vel som erfarne. Hvis inntaket av testere vil redusere, vil prisen på kvalitetsprodukter reduseres i eavery-selskap, som igjen resulterer i også tap av kunde og tap. Se deg ta eksempler på noen MNC i IT. Nesten 30 eller inntekter for hvert selskap kommer fra Testing only. Så venner. Det er et veldig lyst karrierealternativ. Nå snakker vi på payscale. Denne tingen avhenger av at jo bedre du selger deg selv til selskapet på tidspunktet for din lønforhandling og hvor mye ferdigheter har du? Det er N eksempler på at 2 personer med samme års erfaring, som jobber i samme selskap, begge fra samme teknologi (Ikke bare testing du kan ta noen teknologi her) Men fortsatt kan det være mye forskjell i lønnen deres. Alt avhenger av ferdighetssettet ditt og du USPs Approach for en karriere i Testing Manaul: Da bør det være domenespesifikt (Som du burde gjøre sertifisering for et bestemt domene som bank, finans også) Database Testing: Du må ha god kunnskap om SQL, PLSQL Automation: Verktøybasert som krever skriptkunnskap Alle tre feltene kan gi deg mye lønn hvis du har gode ferdigheter. Som folk sier at manuell testing kan gjøres av en 10. pass person også. Men en kompleks bankdomenapplikasjon med crticilallity kan kun testes av en domeneekspert. Så ikke bekymre deg. Det er veldig godt marked i testing og det vil forbli godt alltid. Hva skal være lønn for noen i manuell testing med 1-2 års erfaring. Jeg får 12k er det riktig. Fra 1 til 2 Års erfaring må det være 15K til 18K. Men det kan varieres fra bedrift til selskap, Alt avhenger av selskapets inntekter lønnsomhet og deres normer Jeg har nær 3 år med Work Exp i et førsteklasses indisk IT-selskap, nå I8217m leter etter en endring, vennligst gi meg beskjed om hva som er gjeldende betale skala for 3 år av exp. Vennligst hjelp meg. Jeg ønsket å komme inn i automatiseringstesting. Også, vennligst gi meg beskjed om den nåværende skalaen for 2,6 års erfaring i India. min id tkbutterfly84gmail. Takk på forhånd Awesome dude8230am bare dele det på nettstedet mitt :) Jeg vil vite om software testing er et godt karrierealternativ. Bare i går deltok jeg på seminaret gitt av et institutt i mitt lokale område som har en sammenheng med IBM India og tilbyr dette kurset i software testing. i brosjyren er det nevnt at startlønnen kunne ligge i størrelsesorden 4,5Lyr. også de sier kunnskap om C, C er et must for å gjøre dette kurset. Jeg har exp. å jobbe som redaktør for 4 år på området med å tenke på å endre karrieren min. jeg er en bsc grad. er dette et godt karrierealternativ for meg. Pls anbefaler meg i denne forbindelse. Hei venner, Det er mitt første besøk på dette nettstedet som jeg lette etter detaljer for manuell automatisert testing. Jeg har jobbet med et velkjent finansielt selskap som har sin egen teknologiavdeling for inhouse software development og testing. Jeg jobber som test engg og får 3L Pa uten noen tidligere erfaring i testing. Jeg har godt kunnskap om finansdomenet. Jeg trenger din hjelp til å finne ut det beste kurset og instituttet i DelhiNCR i testing, slik at jeg kunne forbedre testkunnskapene mine for en lys fremtid. QA-sjefen fra accenture mangler sans og kunnskap. Jeg lurer bare på hvordan han kunne være en leder i en så stor organisasjon. Det tviler jeg på alvor. Men ja. Mitt oppriktige råd til freshers og wannabe testere. Prøv noe i utvikling eller et annet område siden konkurransen er allerede stor her. Hei patrick, jeg vil rådgjøre deg om at du ikke frustrerer demoraliserer testingene. Jeg har det da du skrev denne kommentaren (02 juli821708), du var ikke i godt humør, eller det kan være mulig at du har mistet din egen jobb på grunn av lavkonjunktur. til personlig problem, don8217t råd blindt til andre. Med din kommentar ser det ut til at software testing bransjen kommer til å bli stengt i fremtiden. Jeg vil gjerne fortelle at jeg får høyere lønn enn utvikler med samme års erfaring. Jeg får 4.8 Mangler pakke i JDA Hyderabad med 2 års erfaring. Jeg har gått gjennom denne tråden, det ser ut til at det er flere misforståelser i stedet for fakta om software testing. Det er stort potensial for programvare testere, spesielt i India. alt avhenger av individuelle ferdighetssett. som, ikke alle devlopers får samme lønn, gjelder dette for testere. Mitt ydmyke råd til alle spirende testere trenger ikke bekymre deg om lønn og jobb, prøv å lære så mye du kan. Jeg jobber som SQA ingeniør i et produktbasert selskap. i min organisasjon testere startlønn er 5Lanum. Hei, jeg jobber med en Mumbai basert sw comp i web testing. I have 2.4 yrs of exp in IT and getting 20,000 permonth as I started my career wit a low pkg. Now i m planing for a switch in job. So wat shd I ask for interms of salary. I m working in web testing. Hi ALL I am a MCA Graduate, done a course with seed infotech on manual and automation tools also worked as a developer in india and abroad Now seeking for a Automation Testing job. I am a Sr. QA Tester working in MNC from Past 5 Years and testing is a very cool Job and I don8217t feel stressed out much as my collegues do (Developers) and Earn equally with them. I had never worked less than 45Hr and you will get more billing 8211 Pharmaceutical, Finance domains and be an all rounder and adopt to new technologies. You will be fine and do well in testing field as you gain years of experience and it would be easy lift in your carrer to go to team lead position QA Manager with in 5 Years 8211 10 Years Max taking into other set criteria into consideration. Ex: Certifications etc. I am also looking for job in Software testing, I am very keen to be a part of testing field, I do have Knowledge of Manual testing and QTP. Please help me to get job in this. if any one has details of job opening or walk ins in bangalore please do contact me the given mail id I8217ve been in the QA field for just under 5 years. The pay scale is accurate up to the last job I took about a year ago. I started at 50k USD 10 semi-annual bonus8217s and had a minor pay reduction in order to keep my position. The trick is to specialize in a field and own it. Hi.. I am a fresher (09 pass out). Wanna start my career in testing. I have completed Diploma in software testing and hence have good knowledge in manual, QTP and QC. If any gud offers come across yo way for freshers do let me knw my frns.. hii this is kavi i finished my UG and finished a course on software testing i am a 2008 passed searching jobs in testing but didn8217t get any job now its the end of 2009,so i want to know that whether they will consider me as a fresher. and i need some better way to get through the interviews pls pls somebody help me Hi friends and experts, This is Raj from usa. I will be done with MS in IT soon. I was wondering how would the opportunities and pay scale packages as I am trying to opt this field of my choice. The curiosity is up in me from both ways as there are misconceptions like the pay, career and other inferior gossips. Is it real or would this thing takes me to new heights that would be challenging and gives good pay. Whats the best way to approach for career as I am a fresher with just as a TSE in one of the BPO8217s in india. What is needed to get started from both manual and automated side and which tools and domains have more openings and career choices. Please experts give me an indepth idea and broad sense of what it takes and how would really the things be and answers for my confessions. I am as well doing my reserach paper related to software testing. Any push in this area, u would be of great help. Thanks and I will look forward for ur answers and like to be part of helping the needy in future. I am frm pune amp m into recruitment. first time i got a requirement for US for a software developer. for this requirement, i need to send few candidates to Ohio, US having 5 yrs of exp. Everything is to be decided by me as they wil b on my contract working for tht co. in US. Now the problem is i dont know the payscale offered in US. I ve searched the web which shows the payscale frm around 50k 8211 80k per annum, which is actually quite high if calculated in Indian currency. So, i jus wanna ask tht is it the same for the foreign employees too or it varies fr the other country employees. plz help me at the earliest as i wnt to send the candidates immediately, if u can plz mail me at prasadpriornpro Do dome Google search you will definitely get latest salary scale in US region and experience wise for foreign candidates. Hi , I have been working for a private company as tester for 2 yrs. I dont have any knowledge about automated and thinking of doing some certifications. Will it be really worth. Im interested to take my career in Testing. What should i do to develop my knowledge further. I heard of saying some guys that testing is not worth compared to development. Please suggest Hi I got a offer from a Private company as Software Tester. I m a fresher to this domain and would like to know how much I can earn as SoftwareQC tester. Vennligst hjelp. stk73rediffmail Hi all, i visited this forum and i liked it. I have been working in service provider company for last 2 years and here my role is QA and OE of product(STB).I want to know, what is future of product testing i got placement in niit technologies and i have joined the company from the last week. Those who are selected are around 75. Last day on 27-11-09. our batches were declared. 40 got java, 30 got and just 15 got QA Testing as decided by the management. and I am in the QA Testing but i have interest in java and i donot want to work as QA Engineer because as I have heard that there is no career in testing as compared to developer. vennligst hjelp meg. I am in great trouble. please tell me what can i do. i and most of the employees those who get QA send their names to the management to change it. please clearly tell me that testing career is not bright. Am i true hi tester i am also in webtesting can you please tell me i have experience web based application testing i should try for that web testing company only or i can try for the client server application ple reply and i want to know the jobs in web testing. i got information that opportunity is less for web tester when comparted to the domain tester ( banking, finance, telecom) because mnc is in domain Anamika this side, Actually i m doing a course in software testing(Manual amp Automation),i would like to know that as a fresher how much i can get in both the Testing hello guys. i need ur help. i am B. tech 2009 batch comp. engg. fresher from delhi. I have got an opportunity for 6 months internship in Mobile Handset Field Testing in MediaTek Company, Noida which is 4th largest fabless company in the world. I am worried about what i vil do after completion of my internship. i want to know the future of Mobile Handste Field Testing. should i go for this. somebody rply plzz. Hi Friends8230..Please help me in answering my question8230.I8217m having 1 years of experience as a QA Engineer8230.I8217m being paid just 10,000- per month8230.Please tell me how much Salary should i be getting 4 my Experience in Testing8230 plz can u send the details and payscale for 2years experiance in testingtools For a Fresher 8211 US45 To 50,000 P. A. INR 2.5 8211 3.5 LKHSP. A 2-3 Yrs 8211 US55,000 P. A, INR 3.5 Above P. A 4- 6 Yrs 8211 US60,000 P. A, INR 5 LKHS TO 6 LKHS P. A Above 6yrs 8211 ABOVE 60,000 P. A. INR 6- 7 LKHS P. A From my experience, it all depends on the Domain you are working. Finance, Health care and Insurance companies pay very well. Please feel to free to add to my list. I am now become a Team lead and leading a team size of 10. you can see my post 85 above. I was then a Normal contract guy with 5 Years of Experience. I understand why outsourcing becomes so popular these days. Outsourcing testing company 8211 massqa offer QA services for just 12hour. This is extremely small for experienced QA engineers. What do you think I am agree with the comments of Sr Tester. Testing field has a bright career. I have 3 years of experience in testing and my package is 4.8Lannum. hi frnds , i had completed my B. E in 2009 8230n now i want to go into the testing field82308230plzz frnds suggest me weather i hav to do cirtification for dis or not 8230..n if yes which is the best institute in mumbai for testing n wat r the requirments for goin into testing field8230weather i hav to be good in c. c etc8230.n wat are the pay scale for freshers in this field. thanx frnds hi yash, i don8217t think there is any need to join any training institue. There is lots of material available on the net, like softwaretestinghelp, which is more than enough to be aware of this domain. It would be better if you join any professional for getting more help. I am harsha. I am working as a software test engineer (Manual) from past 3 yrs. Now i want to update myself with some technologies. Like oracle, SAP etc.. Please suggest me which course to do, which will be very helpful for me in future for getting a stable job in a good MNC. what r the chances of going abroad Right now in the compay where i am working, there are no chances to go abroad. But what i am conserned is, i am just a manual test engineer, I have to update my skill set, i am having good knowledge of QTP. But what my point is as a tester knowing one DB (Oracle) and unix. I want to know will this help my testing career. I am technical writer and moved to testing 2 years back. I am doing manual testing. I also do run automation test scripts developed in Test Partner. Although my total IT exp is 7 years, my testing exp is 3 yrs. What is the best salary that I can get with this kind of experience. Of course, I can use my technical writing skill wherever required in QA documentation. Best Regards S. Ramesh thank u so much san, i m still confused frnds 8230.i have completed my engineering in 2009 n still searching for job 8230.i dont know anything abt testing 8230..plzz guide me abt testing 8230.as how can i take help frm proffesional8230if u hav any plzz let me knw 8230.as i m desprete to see my self working8230. is there a growth in testing field8230can i expect upto 80k after 4-5 years of exp8230..do the company fine testers at recession whom they are paying a lot of scale wat is the scale for the exoerience of 3 years in manual software testing. Yash, As you said that you don8217t know anything about testing. So what exactly is your approach towards testing domain. How you are preparing yourself. That is the main point. So I would suggest you to search and study the testing material as much as you can. Apply the scenarios in any of the application either it is a simple Calculator application or it is GMail kind site. No need to go to any testing institure. Think as how you can break a software and apply those points in your testing. Second thing attend the software testing interviews, so that you should aware with the industry requirement. What they ask, what kind of scenarios they put. So after attending some interviews, you will be confident. Sr. Tester and to ALL Hi all. I have joined an MNC company as tester and they are offering me 2.2 as i had good knowledge in automation. I need to know whether is there any differences in salary between a tester and a developer with experience. Please help me out as i have passion for going in testing field. Please do respond at the earliest Sr. Tester Sir i need ur counseling and guidance regarding testing Please refer to the above Post 102 for Package that is acceptable and don8217t accept which is less than what is posted there. Automation Tester have lots of opening these days especially for QTP in India. I would really suggest to go for any speciallized ERP(Siebel, SAP) testing to standout in this competitive world. 1. Automation 8211 ERP Tools 8211 QTP and Test Partner 2. Performance tetsing (Load Runner, Capacity Planning, Network concepts, Server metrics monitoring sw like sitescope etc..) From my experienbce I didn8217t see much difference from Web techonologies (Developer) to 5 Yrs of experienced tester in Income levels. So, be confident. There are always pros and cons both side. Make a Appropriate decision based on where you want to be in next 5 Years. When I started my carreer as a Tester I always dreamed to become a QA Manager and I am now Team lead and in the process of acheiving my goal in next 2 Years. Hope this helps Thanks, Sr Tester. Sr. Tester Sir in my company, what i have enquired from experienced people is that salary is based on the band and the level, which u posses. As a fresher, whether a programmer or tester, both were kept on level1 band 0. So not much difference there. But i compared to a tester salary and a developer salary after 4.5 years. I saw that a tester (who is having experience in rational robot) is earning at 4.2, where as a developer is earning around 6.5 with same level of experience. Since we all are starting with same and and level, then how come there is so much of a salary difference done. Secondly i heard that most of the CMM5 lvl companies have this band and level system. So does that means there also there will be such a salary difference Sam, Nice you brought it. It all depends on Client to client. The Domain (Telecom, Pharmaceuticals, Health care) and In my company with 5 yrs of experience having QTP earning 6 lakhs per annum. While I was working in US I had seen people working for 32hr and 50hr for Manual testing with same amount of experience. Hope it answers your questions. It woudn8217t be a wise comparsion in income levels of a test engineer to SAP Basics, DBAs, Siebel EAI or Configrator or UNIX Administrators..you will find lots of variation. Take wise decission based on your Instincts. All the Best Well Sam, you are right, this is the mentality of most of the companies that they think testing engineers less technical than developers. If you talk about small companies or mediocre or even top level companies think testing as the secondary requirement. Even now companies have started hiring non-techie graduates for testing the software applications. Even as per latest survey 20 to 25 percent of staff will be non-technical graduates in the companies like TCS, WIPRO and HCL in coming one or two years. This is the latest Cost Cutting Mantra of IT companies. This News was published in SiliconIndia on 19th March 2010. San Then is there no company, that treats testing as equal to developing. If what San is saying is correct, then how come people work in that environment with such a discrimination (No offense, but i joined testing out of desperation but loved the nature of the job after studying that. If u make friends with developers and at the end of the performance appraisal, if u observe such a HUGE difference in salary, then how will u focus in ur job). Man. these things are really haunting me like hell, i don8217t know what to do with my future. May be i will end myself up like a desperate developer who don8217t have interest in that (not because i8217m not good in programming) Requesting Sr. Tester to put some focus to my problem at the earliest Well Sam, I doesn8217t mean to dishearten you, I myself is in software testing and software quality domain for last 7 years. But the current trend is just because of the slowdown in the global economy, when every company was looking for the Cost Cutting. It will recover but take some time. And I don8217t know why you are comparing your salary with a developer. There are different technologies and different experts in the same. Definetely a SAP or Automation tester is getting better salary than a normal one even better than a developer. Of course there is a difference between tester and developer, but not a HUGE difference, as you said. Why don8217t you think that there is a KIND of stability in the software testing field, you don8217t have to update you everytime with the latest technology. Take my example, I started my career as Foxpro Programmer and I was expert in that. Today no one ask for Foxpro Programmers. But being a tester I will always be there in the industry. Every domain is good, but you have to put your effort to make that good. So think positive :) That is a general discussion, so that we all should know about what is happening, and these kinds of ups and downs are always there in almost all domainsindustries. So don8217t loose your enthusiasm. And let your work speak8230 Hi All, Please any buddy give me knowledge about telecom Domine for Testing8230. Well I give up on asking questions up here. I guess this site must be for people from India only. Everytime I ask something I just get ignored. I just dont get it. yes i believe that the future of tsting is very bright. i am working as SQATest Engineer since 4 months and i am getting 15kmonth and it will increase with the passage of time as i get more experience. i am using Test Director which is very useable tool for the freshers8230. yes i believe that the future of tsting is very bright. i am working as SQATest Engineer since 4 months and i am getting 12kmonth and it will increase with the passage of time as i get more experience. i am using Test Director which is very useable tool for the freshers8230. Let us discuss the issue in brief. Barring some small and start-up companies, every medium large Indian software companies and MNCs pay well for software engineers. As far as I know, a software tester with 5 years of experience will get a minimum of 4 LPA and max 8 LPA. In the case of automation engineer, it would be in the range of 5 to 9 LPA. And if you have specialized in a domain or a product, your range will go still higher. Use a simple calculator to know your value. Multiply number of years of experience by a lakh of rupees. Keep 2 to 3 lakhs as buffer for maximu limit. In worst cases, keep 0.70 lac per year of experience. So if you have 2 years of experience, you will get 2 to 3 lacs. Few people who get a chance to enter into MNC as a fresher may get 3 to 3.5 in the beginning itself. Only issue could be there is more rush in this profession. To keep away from the crowd, specialize in a domain or product testing. All the best8230.for queries, reach me at rsuriaprakhashgmail SOFTWARE TESTING IS A VERY FANTASTIC FIELD..I HAVE 3 YRS. EXPERIENCE IN SOFTWARE TESTING82308230.I WANNA KNOW WHAT SCOPE IT8217S GOT IN SINGAPOREDUBAI8230.. Jai kumar is not responsible for the above comments8230I AM RESPONSIBLE.. For Jobs in abroad email your resume to ndgoodrichyahoo. pls 5yrs experience and above. hi frnds, i m planning to do diploma in software testin from SEED INFOTECH VASHI thy provide traning in software testing8230.and even provide job assitance8230.can any one tell me abt the truth of tht institute82308230 will it good for me to do my traning from there 82308230or if u have any best institute for testing in mumbai plzz sujjest me 8230.i will be very greatful to you8230.and 1 more thing 82308230seed provide testing on IBM ROTATIONALROBOT8230.IBM ROTATIONAL FUNCTIONAL TESTER82308230. plzz tell me does these have any value in current industry8230..waiting for ur reply. hi frnds, i want to do testing diploma from SEED INFOTECH MUMBAI can any one tell me about this institute 8230..thy says tht thy provide testin on automation tool such as IBM ROTATIONAL ROBOT, IBM ROTATIONAL FUNCTIONAL TESTER 82308230What is the values of these tool in current industry8230.is there good traning institute in mumbai which can be best for testing traning 8230.waiting for ur reply8230.. Hi, I am a Software Test Engineer with over 3 years of experience in manaual and automation testing. My domain has been purely finance oriented. I am looking for a job in Dubai as I hav relocated here post marriage. I am not able to see many opportunities here. Can sumone please tell me r there testing openings in dubaiwhat is the future and scope i m Brajesh gupta from delhi. i have completed B. C.A in yr 2001. since than i was indulge in my family business and some time i worked in various call center but i don8217t have any IT exp8230 so in this regard i want to know my career in software testing field as i m touching 30 old 8230would it be right decision to move for software testing career or should i try somethine else8230. . plz guide me soon as i m not getting decide what should i do thanks Brajesh Hi i WORKING AS REVENUE SYSTEMS QA TEST ENGINEER AND ALSO SYSTEM ADMINISTRATOR FOR ALMOST 7 YEARS I WANT TO WORK IN INDIA, KINDLY CONTACT ME ON MY NUMBER 00971508831913 i hv compltd my engg this yr. i wnt to join SEED INFOTECH pune. is it reliable..n pls tell me if der is proper growth in testing field8230 Hai my dear friends could u pls help me Game terster companies amp as well as financial companies if yopu know. bye from vasu hve a nice day Hai my dear friends could u pls help me Game tester companies amp as well as financial companies if yopu know. bye from vasu hve a nice day HI ALL, all your comments on testing sounds good, but some who have not shined in their carrier in testing have a bad look on this field. please dont give negative feed backs, it really spoils ones future, especially freshers, i have 2 in one of the mnc i am paid more than a develp. if u think u are paid less, then go for other better company who can pay high, it depends on ur performance in the interview, for ex if u are pitching 5kpa for 3 n the company is not ready to pay u, n ll ask u for lesser like 4lacs or 4.5lacs, please dont accept for it, it proves u r not stable, this depends on ur confident. all the testers are more r less have same knowledge82308230.all the best823082308230.. hi sam, if u talk about indian mnc8217s we all know wipro, tcs, infosys etc, really they ll pay less only because they r getting the projects just for thier cost cutting using indian peoples. but if u see their sal in abroad its totally different, they may get high, this is the present status8230 I really want to know that - If i would like to go with the sw testing. It will be good for me or what I have compleded my MCA in 2010. U all r welcome82308230 Please suggest me I m new in software testing, currently working with web development company new delhi, getting salary 75kmonth. my task is to test the PHP website and documentation with working on CMS. is it a gud career8230. plz plz help me soon8230.:) Hello Friends, B. Tech in Computer Science. I m new in software testing, currently working with web development company new delhi, getting salary 75kmonth. my task is to test the PHP website and documentation with working on CMS. is it a gud career8230. Plz also suggest me any kind of software testing course in DeliNCR. plz plz help me soon8230.:) As a fresher is it not bad one. But try to increase your knowledge level to bid more on your next move. can u tell me about any short term course in soft amp web testing. if really difficult for me to learn these software through research8230 so plz help me 8230 Thanx for ur valuable suggestion.:) Pratap I don8217t think you need any course for learning manual software testing. It would be better if you buy some good software testing books or there is lot of material available on the net, which is more than enough for you to learn and to improve your knowledge in software testing. Hi I have 3 years of exp in Telecom Isp vendor. Now i am intrested to switch my career to telecom testing side. Plz guide me what are the courses to be done, will i considered fresher, and let me know the good institutes in bangalore8230. Thanx Dude8230.i have a gud collection of software and books8230just starting reading8230..i will tell you later8230howz i m perfomring after R amp D. Hi, I8217m having 8 plus years of experience in testing. Still I8217m working as a test engineer. many ups and downs in my career life..a coulple of years back worked at onsite US and again now working as a test engineer in mobile testing. can any body please suggest me or give me any reference in any company.. thanks jam If possible try to learn some tools. I think its not hard for you. Good Pratap, All the best8230 whats the scope of a QA, test engg. to go abroad right now i am doing a couse on software testing both manual amp automation. should i go for performance testing also. how good is it8230.. is the performance tester paid more than the manual or the QA engg. Your pay scale chart is overlapped by Gooooooogle ads, here8217s why you need QA can u give me ur email Id. I am a B (computers) graduate and did M. B.A (Finance) through correspondence. Having 5 years experience in other fields like finance and BPO. Can i try as a fresher in software testing Please do suggest. I have learned the tools and oracle 9i and even worked with for few months. Please direct me Neelima, Of-course you can join the software testing domain as a fresher. There is a lot of books and material available on the net. Just get the basic understanding of software testing and go for some interview. After attending 2-3 interviews, you will surely gain the confidence. Because then you will come to know, what kind of questions are asked in the interview. Beste ønsker. I am under depression at tis point of time. I have 1.6 yrs on developing(Java) domain and 1.3 yrs of manual testing, strong knowledge of QTP, I feel testing is a quality job and carry my future with it Rite now i am earning on 1.6lks per annum Wat culd be my package in an MNC company I need positive advices PPPPPleaseeeeeee Help. ( hi friends i am MCA Fresher and got (Performance Tester) job in css corporation. 15k per month . Is performance Testing has better scope in future. hi guys I am a Instrumentation Engineering grad passed out in the year 2009, I have a soft corner towards the Software Industry. I have learnt JAVA but ended up getting into 8216Wipro BPO8217 as a 8216Technical Support Agent8217 and now I got selected into a company as a 8216Software Developer8217 with 2 years of BONDAGE but they put me into the 8216testing team8217 and to mention which has only 8216Manual Testing8217 now I am worried about my future as I am into Oblivion about the Career Growth in the Testing Field. How are the promotions and PAY HIKES in Testing. Please help me out in suggesting a good course in Manual as well as Automation Testing. And I always had a dream to go to the 8216US8217 to do Masters degree over there so is there a chance for a SW Tester to go to U. S. and work there for a few years. I did MCA and I8217m worki ng with an MNC for the last 1.5 years(total exp. till date after MCA) as a Team Lead. For others my job is really happening as I8217m getting between 4 to 5 lac per annum but I8217m not happy with the way my career is going. I8217m thinking of switching to software testing but I8217m not very sure. Its a general perception that anyone can do testing(at least manual black-box) and people from any educational background can get into this. I8217m very confused as I have knowledge of all the phases of software development and have good programming and client interaction skills. I8217m not sure whether I8217ll be able use my knowledge and skills in this domain. The reason for domain change is that I8217m working in all the phases of database development but I8217m expert in none. I8217m also thinking of doing course in Data-warehousing from a good institute as I think it would be an extension of what I8217m doing right now. I8217m a person who is always ready to learn and want to excel in whatever field I8217m. I really need help so that I can take decision as soon as possible. Hiii All , I m into testing for the last 1 yr . I m getting 15k pm but developers at this level gets around 20 k pm. Wy there is such diff. Even i m also a b. tech holder . Plz suggest does QA have any Future. I remains tensed about it. PLZZZZZZZZZ help me frens . I m into testing for the last 1 yr . I m getting 15k pm but developers at this level gets around 20 k pm. Wy there is such diff. Even i m also a b. tech holder . Plz suggest does QA have any Future. I remains tensed about it. PLZZZZZZZZZ help me frens . I am looking for a free download site to download qtp 9.2 V or above. Pls help if there is a site to download. Dear All I am working in software test engineer, one year five months in experience, but salary low six thousand per months, my carrer successive or not Hi, this is first time i am interacting to you. As Iam a frehers in testing and I have all the manual testing in website testing. can you plesae help me weather website testing has a good furture or domin testing. and if domain testing (like telecom) then how can i shift to domain testing (as i have only website testing experience). hi, this is the first time and i want to know whether i can switch my career to testing i have 1yrs exp in embedded systems. can any one suggest me if there are options for testing in the same field. i do know oracle so should i go for database testing. am confused plz help me Hello Friends, I m sateesh. B. E in telecom engg. i m doing testing course so I m searching testing job, but i have low agrigate in B. E. if any openings in testing field or telecom, any IT field. i m ready to work anywhere. plz plz help me soon.:) hi, i have work for Dell as Test Engineer in USA. i question this article rates. i go through recruiter for job and they only pay me 30hr for software testing in USA. i only test, not developing, so is this fair rate in USA for Dell i ask my indian friends and they say 45-50hr is good rate even now in bad economy. i try to get more pay, but recruiter say sorry, maximum 30hr. recruiter some time say 25hr. i can8217t pay bills on 25hr. i have feeling recruiter make more money than me. plz help as confused. i add that Dell job only work 9 months at 30hr. then have leave Dell 100 days before return. 30hr very low right There some one in these thread said testing can be done by even class 10th standard student. I don8217t have patience to check his name, it is for him 1. There are many guys in school 8 standard 10th standard who knows to develop website and also they find it very easy to develop any web application or desktop application. And if you give them domain knowledge of different departments in an enterprise they will develop ERP solutions. So what is the need of Engineers, companies can hire students from school level itself. 2. There are so many people who has not completed their schooling but they are very good marketer now, in fact there are so many college students who have very good convincing power and are good marketers. So will you now tell that marketing job is non skillful since it can be done by non collegiate also. and like this there are so many profession which can be done by school students. Beta profession sahey kuch bhi ho hamesha ek hi siz kaam deta hai logical smartness jo ki I think evry testers are logically smart. 1. We are logically smart. 2. We have good soft-skills. And this is what is needed to survive in this dynamic volatile market I think u understand what I mean to say, don8217t underestimate testers nahi to ek bhi software bikega nahi. you are wrong. i am a fresher i am earning just 6kmonth i am working as a quality assurance i am crying8230 hi. i am want to switch from testing to android developer. if you come across any jobs in bangalore plz infor me hi. i am want to switch from testing to android developer. if you come across any jobs in bangalore plz inform me My Dear, Now the time is changing. Testing jobs is increasing in Indian market in 2010-11. My current CTC is 6.5 Lakhs PA. Most of the telecom software companies hired software testers. It8217s the time to grow up. hi i m a software tester in surat, i m thinking to move to usa, so please tell me about the software testing job scope there and pay scale. i have 3 years of experiance in manual testing. plz reply. Testing is really a good field. And my sincere request to all is dont compare testing with developing, even in payscale cos it ultimately depends on u, how much knowledge n passion u have. And for all those who need proof here it is: I have 2 cousins who work as testers with 4 years of exp and 1 cousin gets 7Lpa in one mnc and the second cousin gets 8Lpa in other mnc8230and above all i m a developer on linux with same exp and i get 6Lpa.. we all at a time completed BE n joined companies through campus. so the diff in salaries is cos my cousins have better knowledge n they both have studied lots of tools. I on the other hand didnt do anything as m lazy, so low salary. so the final point is better u gain knowledge the better ll be salary. hi. i am working in an RampD based company where i have to work with board level and unit level GPS units testing for correct functionality. I want to know the future with my current profile an what could i expect in future. and also undergone through qtp course, can i stick with the current hardware job or to go by qtp in future concerned circumstances. the tester has more opportunities to go for onsite than developers with 11 years i make over 90kannum whereas in contract u can make around 50 to 60hr on corp to corp basis in usa. Hello All, could any one tell me about job scope in software testing. I did masters in Electronics, but here in USA I am not getting good job..Should I go for the software testing courses or look for some other options. Please help me out on this8230 Thanks in advance.. mail id:sweety14286gmail after 4 yrs of development, I am shifting testing. Plz suggest is it a good decision Jaya its very very Bad Descision Does any one let me know the Market salary of an ISTQB tester with 4.5 years of experience in manual amp Back End testing. i forget to mention. Iam talking about Indian Market :-) Hi, This is Anitha and i hav competed my B. E in 2007 and i have 1.5 yrs teaching exp..Now i m searching for testing jobs 8230for that i need some good testing course institutes in bangalore with 100 placement. plz help me. my emilid:anithayrgmail hi i8217m working as a software testing engineer(manual) in small IT industry. how is the software testing domain in future. it ll give good scope can you prove that, anyone from around the world getting the salary mentioned above in that chart so from all of your point of view testing has more scope than any other sector in IT field Right. who will be the best 8220tester or developer8221, I want to know both in salary and also in work load like stress, depression etc I8217ve done my B. Tech in 2007 n workd as a tech support for 2 yrs. Then got married and moved to US. I always want to get into testing field. I got trained in testing and QTP. Have knowledge of SQL. Now am seriously in search of testing job. Please let me know the options I have. Any suggestions would be appreciated. Takk skal du ha. hiiiiiii all. i am anwar. i have 7 months exp in telecm hardware. am am getting very low slry. now i want to switch software testing 8230..any one please sugest me how future in this 8230.and wat tools i have to learn i. e (atumation or manual) please sugust me any exp person on this field on my mail advance thanks to home sugesst me. Gappa 6 aa badha Hi i am nitin and looking for QA job in a reputed organisation as a fresher and i am also doing diploma in software testing(manualAutomation).please let me know if any vacancy. email:nitin.27051986gmail mob no:9975082421 hello frnds8230 i am an engg. student and want to choose software testing as career but i have no idea what to do for a better job in this field 8230.so i need your help pls give me a way8230. ph. no-07206926706 Hii all, I am swatik having 1 yr 6 months expirence in manual amp Automation testing amp currently working in a Iso certified organisation. I hav hands on expirence with tools like 8211 Selenium (for functional testing) amp J-meter (for performanceLoad testing). Does anyone requires QA with above requirement then plz mail me at 8211 swatik88yahoo. or even ring me at 8211 09861422701. Thanx in advance . hii all, cud u tell me please what a scope of swt in future. cud v can earn more money in this field nd in how much time . cud anyone suggest me to choose software testing. i have done MCA correspondence (IGNOU) nd i hear abut dat in st regular student have more prefrence nd 10-till pg high should b. actually m working as a php developer but m not satisfied bcoz of sal nd lot of pressure so m toooooooo confused right now. so please cud anyone help me m awaiting ur responce, thanks in advance i am a Test engineer with 3.5 yrs exp and i am getting around 4.7 lakh per annum. which is low according to the industry standards. by june i think it should be more than after a 20 raise (which is due as the promotion to test analyst) is due. i am a manual tester cud u tell me plz currently is testing on gud position or coming time or testing has gud future in india or abroad nd from where u have done testing course. Hello Friends, I m Rajesh. B. E in Information Science (passed out in 2010 with 2 years gap ) with a low aggregate of 57 ).Currently i am working in a BPO8230 i wan to do a testing course 8230 Will the companies prefer Guys like me8230considering i gain excellent knowledge in Testing Tools8230 hi i am wasim khan completed bsc computer in 2010 i read all the article. i was thinking to start my careear as a tester. but i am confused what should i do. i am disappointement with patric. also some guys mentioned above that he got palced as tester but in campus i got 48 in graduation. so can any one tell me which is better field for me in which i get good job in mnc software tester and php developer i also heard that there is no job for php developer in mnc hai8230 i am BE graduate and i have finished manual and automation testing course. now i am searching testing job. many company asks experience8230 pls tell me any vacancy in testing including any small company. right now i am in coimbatore. i can work in chennai, bangalore, coimbatore. i am not consider about salary. now i want experiece in that field. pls tell me if u know any vacany pls8230 Can anyone tell me, if I can switched my career from BPO to software testing field, I am a B grad and have done GNIIT (3Yrs diploma in Computer software), Currently pursuing MBA in marketing, I am very much interested to change my field. Currenty i m working in TCS. Before joining i was working in a company in PlatForm. But in TCS i got testing profile. i m good in programming. Please tell me, is testing is better me i m good in programming what should i do There is no meaning in automating a test wihtout executing it manually. the requiement and design documents are never clear and detailed enough so it is impossible todevelope automation script wiht out knwoing designing manual test script. No test automation tool can analyze requirement and draw up test strategy and test plan an design test data, build test environment etc. Even Hp quality center only helps in recording an tracking the plan an recording test cases, I agile project nothing is clear and nodocuemntation is present so how you automate wiht out manually writing and executing test cases first. But over time the testing has been commoditised by Indian service companies by offering testing as free if desing and developemnt is given. the test profession has been diluted, by shifting the test strategy and planning responsibility to dev team. infosys has merged testing with BPO for britsh telecom project as billing rates are low. congnizant moved testing work of UBS to BPO as rates are too low and they cannot accomodate those rates as technology work. so overall testing no more attractive profession, get out ASAP as testing guys are first to be fired if there is downturn in job market. go to any walk in moe testers coe than any other technology HR says it is eas yto fill testing roles If you want tesing career tha tis respectable look at the testing profile requirement at micrsoft and google. These are knwon as technical testing roles. They do more coding than the developemnt guys and it requires skills in java, perl. unix and c c and other web stuff. Any investment in gaining the above skill and getting into google will be worthwhile. fulfilling and rewarding and most important respectable. hi, I am in testing field from last 11 months, and I am earning only 5k per month :(. worried will get any good job or not hi, I am in testing field as software tester in small company from last 11 months, and I am earning only 5k per month. Worried will get any good job or not with good pay scale. I am having 4 yrs of Exp in c development and now i got an offer in White Box testing with handsome package. Do i have to switch in Testing Hello everyone, i8217m 2010 passout computer engineering student8230.i have completed manual testing course8230.i8217m searching a jov in this field8230can you help me to find a job for me so i survive in bangalore82308230..Thank you. First you change your field from Testing to Development8230 I8217m Working as Software Testing Engineer my suggestion is in Testing no future. bec if u find bugs and assigned to developer and there is no credit for u. all credit goes to developer and also Upto 4th level in Your career in MNC your salary will as like develop er after that your salary dos8217t Hike. no future in Testing so many fake candidates goes through company i see those people 8230 Now m moving to development side m doing course in NIIT an JAVA. if u r in development there is no fear of RECESSION 8230. MY personal advice is to First Jump into development side READING ALL THESE COMMENTS 8230NO ONE WILL GO FOR SOFTWARE TESTING8230:):) CAN ANY ONE PROVIDE THE LATEST POSITIVE INFORMATIONS REGARDING TESTING8230IN 20118230JUNE hey i m stunned looking at these comment. in my personal view testing offers a good career. bcz testing is as useful as the development. no development is possible without testing. i read almost half da comments posted above8230.wel m rele confused abt it8230 plz guide me weder sw testng is bettr or sw developing8230 n if m nt gud at coding den wot shud i prefer8230. av dun bca, waitng fr d results nw8230. ur concern wud help me get in d right path8230 Hi Friends I have a small query, currently i am working as a Network support associate (Technical), i don8217t see any growth in this field. I have BCA and PGDIT in IT field. and I am getting a good offer to join as a Software manual tester. What should do now. should i switch to IT industry, which industry is best in term of Growth, hardware Networks or Softwares I ve completed my Engineering in Information Tech 2010 passed out. Currently working as a manual tester in chennai for past 5 months im getting 7.5k per month, is there any possibility to move to another company with dis experience. or should i continue to gain experiance more than a yr If der is possibilities then plz let me know the openings in chennai. my mail id: vino. grajan. gmail hi, i am a MCA graduate who got placed through campus placement into sapient. now, then have taken me into performance testing team and training us on various tools like Lr and jmeter.2 were selected for 27 people. i am wondering now if i have scope in performance testing or should i shift to development. its been 2 months in this team and 4 months training on java. i am really confused if i have to continue in this or shift to development.(pay scale is what worries me for performance testing after 2 years).please tell me which pays you higher. i m currently being payed 33k permonth but not sure of scope outside this organization I have more than 3 yrs exprience in SW testing (Manual amp Automation). But I am switch to my home city Bhubaneswar, Orissa. I work there in low salary as compared to Bangalore. I worked there as a Test Lead but with 15K salary p. m. Can You suggest Help me to switch to MNC in Bhubaneswar. I would like to ask your advise if this is the correct salary for a QA engineer with more than 3yrs experience. My monthly salary is around 40000 pesos Im working here i the philippines. Hi everyone Its nice to read all these experiences and views on testing field. I am a fresher and have completed my B. Tech in Electronics amp Instrumentation but have a great urge to work in IT field. I am basically looking for developer position but reading all these I am confused whether I8217ll get into a developer position through off-campus. Any way my doubt is whether after working as a testing engineer can we shift to developer field after some experience. Will there be any difficulties in switching the field. As a fresher from current session I am not getting much infos about openings everywhere they ask for experience and IT companies have still not started offcampus so I would like help of you people. If anyone can help me in getting a good start I will be very very thankful. Mail me at. alokmail108gmail Hi, Can anyone of you pls tell me abt some part time job in testing earning a good money in that. I am already working in one Company as a Test Engineer. Pls mail me abt the same. My email id is anishtulsyan22gmail . Hi frnds, i want to tell those all frnds who are looking as career in software testing field8230..there is nt much scope in sw testing field. people in this field are dumb8230Although in current market scenario there are lot of jobs for sw testers, but they are hired at a very low package. In comparison to sw testers, developers are at brighter side in terms of both scope and salary package. Also job satisfaction is more in development field than sw testing field. so go fr brighter side82308230 wish u all best luk. i have just working as test engineer is game testing company. so can i easily switch to software testing from game testing Please anyone is there who can give me a valuable advise. My question is that i m just working in BPO sector but i want to make my career in IT industry in SQA(in software testing) I have done GNIIT (software engineering diploma) from NIIT New Delhi. I hv some knowledge of sql server, c, c concepts, ado, asp. Please give me some advise about which course is better according to. I am very disturbe because i m working in BPO and you guys know that there is know growth in BPO sector so plz plz plz advise me. and 1 thng more that i hve two days weekly off and having time in week days to learn this technology. please please please suggest me what should i do Thank a lot in advance. please give me a suggestion according to above question. I am very serious for making my carreer in IT industry. hi friends currently i am working as a manual test engineer, but i am from electonics background, i have much interested on telecom domain like network protocol testing, will it be a good option for me, ie i am planning to learn Perl language, different protocols knowledge. please help me, i am from electronics branch, i am looking for software job. i am very confused whether to go for testing r development. pls guide me. i want to know future opportunities in these fields. pls pls hey guys i wanna know dat what cource we hav to do to become a software enjeenier what is the salary we get as a manager in a software compony Thanks for informing the discrepancies. let me tell you that this salary is average in the industry, so what you are getting may be more than this and may vary from the city in which you are working. The latest updated data by payscale can be found on the link I provided in the article. hi friends if anybody interested in my comment then plz. tell me what, s my starting salary in sw testing i completed my testing course and searching for job..plz suggest me8230 I am into the AutomationManual Testing field since around 4 yrs and during my entire tenure their has not been a single moment I have felt that Testing is inferior to development in any way..its the way you perceive. undoubtedly it takes hell lot of effort to differentiate yourself from the crowd, be it Testing for that matter. But once you do it. theirs a successful carrier and growth to follow you..I believe for all those who think differently and also destructively to add on :) testing is NO bad option. AutomationLoadDatabase testing are few other options which one has to enhance hisher testing skills and one should definitely opt for if choosing this line. i have compled mca this year i want to start my career in testing what will be the package at the start please help me I am 3yrs experinced manual tester working in a reputed MNC. My job is to write test cases and execute them. Its very simple functional web testing. Requires no programming knowledge. I have been searching for a job outside for the past 6 months. Companies either ask for domain experience or other techincal skills. I feel that my testing profile has no weightage. Everbody says that the job i do now can be done by anyone. I dunno what to do and how to proceed. It would be of great help if somebody could advice me on what to do and how to improve my profile weightage. Takk på forhånd. i have finished testing course. i am planning to show 2.5 yr exp in manual, automation(QTP).hOW ABT FAKE GUYS IN testing industry. whats the package i can expect I see some good opinions in this post regarding testing amp the payscale related to it. I myself have been working as a tester in a reputed MNC for last 1 year. Here in this post, I find people mostly querying about career in testing. Well, I too had these questions in mind for last few months. I searched a lot for answers amp communicated with experienced people to have a hint on this. Allow me to share my findings. 1. Please don8217t get lured by the opinions like, automation testing can bring you a bright future. Even if you have knowledge about automation testing or various tools, that are used for testing, you might not get a good opportunity, as it absolutely depends on what you are going to do. 2.Efficiency. Please don8217t jump into testing directly. It8217s better if you have a knowledge of the domain you are working on. If you have knowledge in Embedded systems or Web development, then you can be a perfect person to work as a tester in the respective domains. If you have experience of application development in PHP, C,C, for example, then you can be an efficient tester in a project which involves the above languages. Please understand, your efficiency varies depending on the project you are working on amp off course, the relevancy, your skill set have to that project. 3. Payscale: Your payscale is absolutely related to the above efficiency, you have. More efficient you are, more value or rather package, you will receive. You just can8217t expect to get more salary, because you know how to wotk with testing tools or know automation testing. 4. Career: It8217s not something impossible to achieve or really bad option as a career. But you have to live life with some narrow options. in my opinion, it8217s better to participate in a software lifecycle as a developer, a developer gets a better understanding of applications amp thus can test it more effectively. So a developer can shift to testing if necessary. For a tester, it8217s not that easy always. Atleast, he or she won8217t be able to be equally effective. Though, it8217s necessary to have proper knowledge of testing. Testing has it8217s own varieties amp a good tester can make good contribution to a development project. 5. Last words: Narrowing carreer options is not very wise in IT industry. Opting for a hard core testing career might just do that to you. So, I8217d rather suggest to equip yourself with proper knowledge of technologies or domains. It8217s the only way to have a bright career in testing in future. Hi, I Have Degee in Electronics engineering. I am permanent resident in US. I don8217t have any experience. Now I like to start my career in QA. Please suggest good training center in cleveland, OH. I would like to join the SQT basic course and would like to know the spatiality of the course, career objectives, and future prospectus. The actual duration and total fee. And about the placement as well. I am working professional and having 7 years working experience in airline domain. So please suggest if it is a suitable short-term course for me as i would like to move from airlinetravel industry to IT. I am already earning more than 40k pm. and having well working exp in airline domain like-amadeus, sabre and galileo Hi guys. i joined in a company for 8k..after 6 months my salary increased to 1.8 Hi All, Recently I have joined as a trainee QA in a company which mostly deals with mobile apps(iphoneipadandroid) development. Do i have a good future in this mobile apps testing. I8217m requesting all to plz answer to this. Because i have a good knowledge of QTP10.0 and i am very much fluent in writing scripts also, but i think qtp is not being used in mobile apps testing. Can i shift to web apps testing and to automation in any other company after working in mobile apps testing manually for 2 years. guys. i completed my b. tech(cse) in 2011.i am going for course testing tools. can u tell me is der any bright feature regarding testing tools r not82308230.. I would like to introduce you to Oditi net. Oditi is a Training and Consulting company for Software Testing, in Bangalore. Oditi is formed by people working for Software MNCs with more than 10years of Software industry experience. Software testing is a buzz word in todays corporate world which has made the customers more confident about the software projectsproducts being built by its vendors. People in Oditi understand todays needs of customers since we have worked for different companies, clients and at locations across globe. This makes Oditi professionally competent from others. I have a total of 15 years in the IT industry in all the phases of SDLC, i have been a developer for 8 years before moving to QA. I live in USA and am a US citizen (migrated from india 10 years ago). I work in NYC in one of the leading investments bank in a senior qa role and I make close to 200,000 Per year and few of my colleagues at work make 1000day as consultants. QA is extrenely important to any business and especially at investment banks as any bug left undetected could potentially cause losses to the tune of millions. Recently, a UBS trader made few fradualant trades which caused UBS a loss of 2 billion and a lot of questions are being raised as to how it went unnoticed and along with its top management QA is also under the scanner for not catching the loop hole in the software product the trader was using. This shows QA is not only critical but accountable and that8217s why companies are willing to pay huge salaries to QA people. Finally, I would like to say QA is good career and it pays well but it8217s on an individual to see value in it and heshe should have passion and intrest in QA to make it work. Håper dette hjelper. SOFTWARE TESTING HAS NO SCOPE IN INDIA REGARDING SALARY8230ONE SHOULD BECOME TEST MANAGER. HOW IT IS POSSIBLE FOR EVERYONE TO BECOME TEST MANAGER8230.ANOTHER PROBLEM IS DOMAIN KNOWLEDGE..IF U ARE SPECIFIC TO UNIQUE AREA LIKE DATABASE TESTING THAT WILL BE GOOD..FUNCTIONAL TESTERS gtgtgtNO SCOPE AT ALL..THERE ARE THOUSANDS OF FAKE CANDIDATES IN THIS FIELD..EVEN MANY INSTITUTES ARE PROVIDING FAKE EXPERIENCE CERTIFICATE LIKE 2,3 YEARS 8230. i have an offer of QA so should i joined or not. but i am confusing that is there any great future in QAand how much i will get after the three years of experience. hii Now i am really cofused..I am planning to do a course on automation testing..but..I am really confused whether i should go for it or not. please guide me.. Anyone can please provide me with the details of any software professional in delhincr from whom i can learn automation courses.. I have gone through almost all the posts specially the one that Patrick has posted, I totally disagree with him. I have done B. E in Electronics then i migrated towards IT world. I have been working as a Software Tester since last 6 months in ERP domain. As per my perception 8220Testing8221 will never ever come to an end 8212 similarly the need for tester8217s will never stop. Developers and Testers are two main pillars of any software development company and you cannot merge them, they are dependent on each other and work in parallel manner if any one of them goes down the whole developed product will go down. I have a few suggestions for all the freshers who want to build their career in Testing. 8220Testing8221 is not a small thing as it looks from its name. Its a big world in itself. The 1st baby step to enter this world is Manaul Testing. One needs to have a good technical knowledge and should be thorough with his concepts on Manual Testing. Now coming back to salary 8212 I joined this company as a Trainee Test Engineer at a Package of 2.2 Lacs P. A and by January i would be earning 3.6 PA (Appraisals and end of Probation Period). As per my knowledge 12-18K is the average salary that Industry gives to entry level Test Engineers. How you can move ahead in Testing. gtgt i would suggest that a fresher should spend his 1 year in just learning. 1. Acquire good domain knowledge. 2. Do a Certification on Testing ISTQB foundation level 1. 3. Learn SQL (every development company uses database to store their data). This will be an add on when you will go for a switch. 4. Once you have 2-3 years of experience. Go for ISTQB Foundation level 2 certification. 5. Now after 2-3yrs of experience 8211 you can try moving towards Automation 8211 for which you need to learn the most commonly used tools like (QTP, RFT. Selenium) 6. Once you are done with the tool, try to learn basic core java (this will help in creating automation scripts). To acquire knowledge there8217s no need to go to any institute 8212 you may learn all this stuff using eBooks and reference books for the respective technologies. Only you have to spend your money in certifications. I can assure 8211 if a tester is having all knowledge of all this things he will fly higher and higher there is no wall to stop tester. The more you work the more you learn 8212 so top asking questions 8211 if you wanna start a career then just go ahead and join a good company and start learning things 8212 there are many things on you way Everyone has just 1 question 8221 Is testing a good career8221 Dude8230 every career is good, if you put in your efforts And Testing is never ending domain, you would see many programming languages popping up every odd year Well based on my 4 years of experience in Testing. I can say that Testing as a career rock Currently working as Sr. QA Testing Certification: CSTE ISTQB (Foundation and advanced) Development Certifications: 70-528 70-536 70-433 If anyone of you are searching jobs in mumbai and having 2 years exp hi, still ppl in IT job tel no to testing job. y is tat so I m working in testing domain and the role of a tester is to provide a quality software by identifying bugs. The tester needs to be highly innovative to identify bugs. I accept tat the developer needs to be highly skilled in programming languages and all other stuffs. I assure u that testing domain can make u earn a lot if u think in different perspective for identifying bugs. The IT companies 30 revenue comes from Testing domain which provides u a quality product. If the tester is not good and if the developer is gud then it wont be a quality product. Both the testers and developers need to be gud enough to provide a quality product. so both developers and testers need to work hard to provide a quality product. Testing is an evergreen part of IT..But getting job as a fresher ,1 its bit difficult8230So better make an 2experience certificate from consultancies or approach iibc mattikere, bangalore..They are expert in providing fake experience certificate..no can detect..They are ready to give certificate of their own fake company8230tq..70000rs8230:( hello, i8217ve completed my BCA and joined in a company as hai, i8217ve completed my BCA in2005 and joined as a software traniee and worked for 2 yrs(2005-07) and therefore completed my MCA in Distance education in 2008 and as i was in family way i just quit my carrier and now i decided to work in testing vl this be apt for me8230. as now am in Arkansas, US. vl i get job here suggestions are welcome8230thanks in advance when recession comes first group of people moving out will be testers. ( sir, m going to place in a game testing company. i want to ask that is there any future as a testing enginerand will d experience certificate work out in other it or sw industries. hey, one o my fre whos a fresher jus joined oracle n she gets 6.5 lakh per annum i dunno how tru it s. i have exp in development for 3 years in open source, php. but due to maternity. i had 2 12 years of gap. No wanted to try in QA. Can u pls suggest me which area in testing is best in terms of money making. What is the starting amp High most salary Dear frns I am perusing B. Tech. from a distance education board(last sem.). I have already done a manual and automation (QTP. LR. WR. QC) testing course. Is it possible to get a job in any company without completing graduation. salary is no matter for me, i just want to gain experience. please suggest me. hello sir, i completed my B. tech this year. i want to know which is the best carrier option either oracle or sap or networking which is the best for both growth and income. I want to anything if its the best and ultimate no matter how it was hard and tough. plzzzzz tell me in clear and detailed way thank you Kindly forward your updated resumes who are interested for chennai location, Hexaware Technologies, 3-7 yrs of experience in SOA automation engineer. 8220parasoft amp javascripting8221 experience is mandatory as well as SOA experience also. Above mentioned skills experienced candidates should have atleast 2.5 yrs in all the mentioned skills. Hexaware is one of the CMM level 5 company amp there are offering with very good salary package with facilities. Candidates who are interested kindly mail me to the below mail ID. naveena. diwakarinnovalus hi am working in an indian based mnc company. I got project in testing field but my friends are scaring me that i wont have good future. is that true am really worried about this.. i have read every comment and i think testing is not bad for a bright carrier but its salary is too less than developer and i know core java, C and C also8230 so wt should i do. Can anyone suggest me. i have no any exp. in IT field i have read every comment and i think testing is not bad for a bright carrier but its salary is too less than developer and i know core java, C and C also8230 so wt should i do. Can anyone suggest me. i have no any exp. in IT field8230 i have read every comment and i think testing is not bad for a bright carrier but its salary is too less than developer and i know core java, C and C also8230 so wt should i do. Can anyone suggest me. i have no any exp. in IT field8230 and i have complete my MCA i have read every comment and i think testing is not bad for a bright carrier but its salary is too less than developer and i know core java, C and C also8230 so wt should i do. Can anyone suggest me. i have no any exp. in IT field8230 and i have completed my MCA Hey friends i am shivraj. I have done my engg in (IT) and after that PGDM in(Marketing with IToperations) and one year gap is between my education. I am not focused towards my studies during engg. time. So i don8217t know anything about programming. I have passed my engg. in 2007 and after that i have done PGDM as mentioned above. After that i worked with Religare Securities ltd. for 6 months i. e. from 28 dec 2010 to 3 june 2011 and after that i am in continous search of job but not able to get a suitable one. I wanted to do software testing course and come in testing. What do you think, is it right to do it or not, after looking my past. please help i am in great confusion Hello, If you are an Indian in USA and looking for Training and placement, Here i am to assist you. Job openings will go BIG and CRAZY in 2nd week of January8230 I can provide assistance in this. Shoot me a mail influx. samgmail . I have a programming background, 10yr consulting experience (S Corp 8211 (My own company) ). I work in a Brokerage Trading company and create Automated Regression scripts in NJ, USA. I get paid 70hr for a 40hr week. As an S-Corp Consultant, I can write off most my expenses. (Car, gas, supplies, software, cell bill, technology classes, medical) etc. Hi, i have a doubt what is the diff bw telecom testing and software testing and protocol testing i am working as developer at MNC and now i want to switch into the software testing and for the i that i joined the software testing course. please suggest me there is any scope, future for testing. Pl. guide and help me I was working as a test engineer for approx. 8 months and the rest 6 months in QA in the same company, and i want to continue my career in QA function. total i have 1.4 yr of experience. Please advice me do i have more opportunities in QA or testing which will be better I am a student of CS 4th yeari just got placement in cybage software pvt ltd for QA. My salary is like 15000 for 1st 3 month then 21700 for next 6 months and after that 24000 to 30000.May i be relax with this job or should i keep on trying for the post of software developer. I ve heard that in this field there is no good future, plz suggest me. p.s. i am not much good at english. Hi All, I waorked as sw engineer in Satyam. Due to some reasons I got layoff there. I learnt testing course manual, QTP. And I know Java also. But now I have confusion on which side should i go either Java dov side or Testing side. Please give me suggestions to choose my carrier . I can not accept this chart. I am working as a manual tester in chennai. i have 1 yr exp. my salary 1.5L per annum. it differs company to company. The QA manager from Accenture talks like he is a desperate person making no sense, I am in testing financial applications since 2 years and before that I was doing automation for another couple of years and I have worked as a developer also for 4 years, I have tried my hands in BA also for a year on contract but let me tell you this, I like QA analysis better than anything as it gives you a combination of technical as well as Business knowledge. Obviously with experience you rise to levels of lead and managers and not doing the same work as testers. Your salary rises as your experience rises and the work gets more challenging. Any of the new testing aspirants, do not worry about comments posted by 8220Accenture QA Manager8221, may be he is only thinking about his position and his work area but every company needs QA team because no software or application is 100 bug free. Thanks, Kumar I am tester with 10 years of exp and i make close to 22 Lakhs per anum 8230 working in an MNC in bangalore. When i was in usa with 8 years of testing experience. i was making 90 K per anum 8230 Testing Rocks. We need more companies to adopt QA policies and practices Advice for freshers. Start as a developer - with 2 years of devlopment experince 8211 move to functional and then naturally shift to testing and QA. Best of Luck i m a trainee in testing field in cmmi level 5 company 8230m getting 20k per month:-)82308230so guys js chill out testing is also the vital part of any software cmpany..and moreover the exposure of testers are much more than that of developers in business related issues and interactions:) Hi guys. 8216am the odd man out 8216. coz i belong to a bpo field n fed up wid calling as i dont hav a graduation degree which i decided to complete this year from open universities. i have sm gr8 stuff regarding the testing n develper field n career in hyderabad. n i want to know what are the courses i should do to learn the reqiured stuffs n how to make a career in this field8230 well the above abouts are alot confusing. most of them are encouraging n fw aren8217nt. so plz help me wid any info possble. as i hav no idea at all 8230 :( hey guyz juz read and decide that u want to make ur future in testing or not823082308230..but the main important thing is that u r realy intrested in testing8230or other field8230.juz be focous on ur field whether it is82308230.. here a good news for software tester:- Global Software Testing business to reach 13 Billion Good news for Indian software Testers Posted In Career in software Testing, Software Testing Events The most frequently asked questions to me till date are What is the future of software testing business Should I consider software testing as my career option Now you dont need to ask these question to me any more. See the good news below. Infosys Chief Executive and Managing Director, Mr. Kris Gopalakrishnan estimated global software testing business to reach 13 Billion by 2010. Out of these approximately half of the testing work will be outsourced to India according to Mr. Gopalakrishnan. Thats great news for Indian software testers. Mr. Gopalakrishnan was speaking in inauguration of International software testing conference in Bangalore organized by STeP-IN. The conference was aimed to discuss on various software testing opportunities and future of Indian test community. Currently Indian software testing community is the largest in the industry and hence there is tremendous business competition in Indian corporations. This competition finally leads to quality work and this is helping India to satisfy global customers. India is having immense talent and customers are coming to India for superior work quality. Software testers and analysts are now key part of any product team. Indian IT giants like Infosys is deriving upto 10 per cent of revenue from software testing services and significantly growing each year. Irrespective of software testing global or Indian business I have always suggested candidates to choose your career according to your interest. One can make a good career in any field if you have interest and goal to pioneer in that field. Without interest not a single career option will work for you. So tighten the belts learn new technologies on software testing, continuously update your knowledge and dont even think about future of software testing mark Hi all, I have done testing course from one of the private institute in 2005. I applied for so many times for the job at that time but didn8217t got it. Then i stopped applying for it. Now again in 2012 i am trying my luck in testing. I don8217t know how fare it is. I need blessings of all you guys. Hello, I joined a company as QA qnd test engineer just in Nov,2011..My package is 3.6 LPA8230at the sametime some other fresher joine with me as developer too has same package8230I just want to know my future scope8230Help me out8230 Hi I got placed in LampT Infotech through campus8230after joining my company put me into testing8230I am really worried about my future..i have heard testing has less growth and money as comapred to develpment8230and there8217s a typical notion among people that testing can be done by anyone8230it is of a lower cadre as compared to development8230..please help me8230.and is it possible to switch domains after few months. hi sneha, No worries about the testing domain..thing is how much smart you are in terms of testing8230incase if u hav sound exp in testing8230even its having a huge scope..snr positions, qa, test lead, quality head, quality manager. don worry about domain and concentrate on the work8230even developers cant exist without testers8230 People might can disappoint this field what i think about testing is that it8217s provoke a tester to think out of the box. Testing needs high analytical skills. Ability to question over a perfect solution. Isn8217t awesome. Where a 10-15 years of wrk ex. developers made a product and a tester who is having significant work ex breaks it. Logic is the thing which requires no Training. So Think logical. hi i m into testing field from past 5 months and i m geting RS 8 k per month only i am worried Testing is the right field for career growth or development field. I have programming knowledge too or do i need to change my company i dnt understand any thing so plz any one suggest me hi all, i am currently working in IT comp in pune with 1.88217s package..it is really tough time for the freshers still i will suggest to my friends to have a go at TESTING..with much more certifications like..ISTQB etc8230then they could get chance to work abroad as well8230 Hi, Now i am doing M. Esoftware engineering in Bannari Amman Institute of technology. I want to start my carrier in software testing. I want to do my project in testing. i don8217t know where i will start. To get a testing job what i have to learn now, pls any one help me. thanks in advance Hi I am a Software Manual Test Engineer, having experience of 2.2 years and getting 13000 per Month. Please tell what should be my expected salary if I8217ll shift my job. Hi, I am working in a MNC company. I hav an experience of 2yrs. presently i m wrking as ATM test engineer. pls suggest me like wat fields are still there left for me to go further like web tester or game or a mobile tester etc or any other fields in testing82308230:)plssss Hi Friends. I have one year experience in manual testing. Now I want to learn one automation tool. From QTP and SELENIUM, which one is better for career. and how about the openings in future. ( I have good Programming skills) Hi, I am working as Associate QA engineer(Manual Testing) in a private firm and my salary is 12.5k with 3yrs of experience. i8217m worried about my salary and profile can anyone suggest me what to do further..is QA a right choice to get settle in the career and also plz suggest me how much i can offer if in case i shift the company. I am working as a QA in both Manual and automation. my work ex is 2.5 years. and my packeg was 4.36 at 1.5 years of exp. now i am ready for another switch and i am expecting 6.5 lac. so wth 3 years of exp you can get 45k in hand. 16 patrick have no idea what testers do. I would like to get some list of mobile software companies or any software companies, if any links or website is fine. in bangalore. forgot to mention it 309 hi frnds, i hv 2 yr of exp in manual testing in MNC. now i am taking break because of my baby, will i got job after 1 or 2 year gap in IT field again. plz reply8230. or should i choose some other field after that after a lot of strugle i got a job in qa, i m 2011 passout, i worked for one and half month as i phone developer salaryrs.4000,then one month in wipro as technical support salaryrs.10000,then one month as a server developer LAMP, node. js, salaryrs.13000. now at last i got job with salary 2 lakhs in QA tester in cmm level 3 company and i would like to continue it with my best effort. thanksssssss hi guys, PLz help me Out I m worried about my career I hv completed my MCS along with Bcs Which I suppose to complete in 5 yrs I have completed in 7 years I m totally confuse in Language Programming shud I go for Software Testing shud I do core Java Programming as I m not to good in Programming Now completing my Degree after 7 years my Parents have Lots of exeptation frm Me I have completed Software Tesitng Certification But still unable to qualify for MNC as their Criteria does not match my profile Or shall I move towards Android Applications for Bright future I request u guys help me Out please as am very Tense n cannot concentrate on any thing PLz Mail me. irfanshaikh4545gmail Salary structure mentioned above is average evaluated but frankly speaking, Salary differs in a way how you negotiate in front of HR and how you perform in the company. Patric is somewhat right. Actually the thing is u can judge it urself. All(90) heads in any organisation begin their career as developers. I also head xyz organisation. Any body needs to know in n out of technology as well as business to lead. right A QA manager knows less as compared to the Tech manager. ( Many shall agree with me) Also, pls tell ans a question to urself. if u test any appication, web service etc say for 5-10 years. What do u learn While on the other hand if u develope it for the same period u learn technology. Sorry for overwhelming many of u, but its my opinion. In the end. testing will never die, because we need to deliver more in less time, n that8217s imposible without right testing. hi, i have completed B. E in electrical and electronics passed out in 2011. i am in dilemma that should i do software testing course or sw developing some people say testing and some ppl say developing. and one more thing as am from electrical branch some ppl said developing is difficult for me bcoz i don have knowledge about cc basics or any other programming languages so someone suggested testing. few ppl say that testing don have growth. vennligst hjelp meg. which course should i do. so that i have a bright future. I have 2 yrs of exp in Networking domain with CCNP routing and switching certified and getting salary of 6lpa in India. I also got an interview call from One of the leading company for Network Protocol Testing(L2 and L3). I would like to know how the future would be in Network Protocol Testing. Shall I continue my Job in Network Engineer or shall I change to Protocol testing Also I would like to know about the salary structure. How much I would get now and also after 2 years. Please advice asap. I got interview in two days time. Takk på forhånd. Sarav Hi Every one8230 I have 2 years of experience in Manual Testing and I completed Automation Testing course(QTP and LoadRunner). I have studied Selenium and Bugzilla too. Right now i am getting 10k per month as my salary. I am looking for another job. How much i can ask in my Expected CTC. please suggest me people8230 thanks in advance8230. if u have 2 years of experience. then pkg should be around 3.5 lpa in india. in any cmm level 3. or it may be high in cmm level 5 Hi..I am a MCA Fresher8230..I want to know about Software Testing field8230Is it good. I am not sure that I8217ll be comfortable in developing field. Should I join any Certification course for it. Testing is having Scope na Because I8217ve heard it doesn8217t have any scope8230Some say its good..some say it doesn8217t have growth8230.I am confused8230Plz. Plz..Plz Guide me.. hi guys, i joined as a fresher n still now working in same company as Senior VnV Engg. I am close to 3 years of exp. and my sal is 3.8 42k(allowance). RFT n RSA, Selenium RC and manual testing is what i do. Want to change company for a hike as my H1 visa is yet not processed. If any 1 can help me do mail me the referals. I am a Manual tester with automation testing tool knowledge for 5 yrs in an MNC. What is the industry standard Salary for me. Please let me know. I have got selected in MNC recently for position of software tester as a fresher, I want to know which type of testing is better (Manual or Automation) as far as salary is concerned What are the chances of appraisal I8217ll be getting there around 11K pm. What salary one can expect after 3-4 years of experience I have done MA from Mumbai University amp doing an MBA corresspondant. Currently working in Non - IT area. I want to do a carrier in Software Testing. is it affect as I belonged from Non IT, Please suggest me scope in Software Testing amp salary package in future Yes, you can join IT 8211 Software testing. Software testing carrier is evergreen. Testing is nothing but Quality Control by validation of the application by the Testing team. Salary package is based on your testing skills, domain knowledge, AutomationManual, Years of Experience. As a fresher, one must concentrate on learnings and not the Salary. In the entire world if you are capable of doing the things in right way, you would be given a best salary, no doubt about it. If you are really willing to start career in SW testing then first step should be from your end, to go through various testing techniques and why exactly we need testing. Have one question8230Why you like to join SW testing Please revert for further queries. Lots of best regards, Anand. i have completed 2yrs of experience in manual testing, mobile, mobile apps, portal worked for Sony playstation games. i started as a fresher with 8k and now i am earning18k per month. i need to have a change. i am from andhra. can anyone help me out in finding a new job that amples a better option. HI, iam doing job as as software tester (websites only), i have exp near to 1 year. getting 10 k, but i am very confused. i want to get more. can any one advice me if i do any manual n automation testing course. can beneficial for me. because now i test websites my own way. I work in small company. Please advice me how is career as website testing and also tell me. can after any testing professional course, i can eligible to get more in some good company.. Please advice me i am very tensed Hi, i have 6 month test engineerexperience in lte mobile technology. i want switch company. so any opening please inform me. Thanks I am a Software QA and have 2 yrs of exp in manual testing with creating test plans, creating scripts, getting requirements from client etc. I want to switch my company now. Can anyone please let me know if there are any openings. hi, i have completed M. C.A passed out in 2010.Earlier i did Oracle apps technical training, but i didn8217t get any job on it i wasted one year. Now I8217m planning to do Training on Load runner. Had i taken a right decision. Pls help me. I drop a comment each time I appreciate a post on a website or if I have something to valuable to contribute to the discussion. It8217s caused by the fire communicated in the post I looked at. And on this article QA, Test engineers Payscale 8211 Software Testing Help. I was actually moved enough to leave a thought :) I do have 2 questions for you if you don8217t mind. Is it only me or does it look like like a few of the comments appear like they are written by brain dead individuals :-P And, if you are writing on additional sites, I would like to keep up with you. Would you list every one of all your communal sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile Hi, I am working as a mobile application testing engineer for Honeywell bangalore. I have 2.8 years of exp . I am looking for job change. If any one have openings for mobile application testing positions please let me know. My mail id is vital. kumar77gmail . How much salary can I expect. I HAVE DONE BCA IN 2011, NOW I HAVE JOINED THE INSTITUTE OF ST. ANGELOS IN MUMBAI FOR SOFTWARE TESTING PROFESSIONAL. PLEASE SUGGEST ME THAT, IF I COMPLETED THE STP COURSE THEN CAN I GET THE FRESHER JOB IN MUMBAI (WESTERN)82308230 HI, I completed B. E. in Computer and working as a SQA in MNC company (sal. 1.2 LY) from 6 months. I am doing manual testing here so which testing tool I should learn Hey all, After reading all these I have query, I have more interest in java developement as I have done several live projects on STRUTS, SPRING. But when i joined an MNC i was deployed into Performance Testing team. So my plan is to work here as Performance Tester over LoadRunner and after a 1 year exp i will try for development field so is it possible to do this I mean possible to change profile from. tester to developer. testing is a subset of software development process. pLEASE UNDERSTAND VERY WELL. EVERYTHING IS NOT MONEY SO PLEASE UNDERSTAND WHAT U LIKE. DEV QA. QA CAN NOT MOVE INTO DEV BUT DEV CAN DO THIS. And if job cutting will be started by any company then qa first. Because what they test if no dev. and it is well known fact that small and some medium level org. do not spend more on qa process. Present time no one want to spend extra so if u want to safe urself then choose dev. try to find qa company list it is less than the dev. This is the truth manual testing is just like a job of data entry. so be care full if u want to choose as future by one year try to switch urself in automated testing. Seems to be fake numbers generated sitting in an office. People will work for less salaries when they are not skilled or when they are not confident enough. I see a bunch of QA folks getting more than 100K with 5 years exp. One can easily get around 125K with 10 years exp. Performance Engineers with 10 years exp can definitely demand for 150K benefits, if you are in US. I recently graduated from a good university with software engineering as my major. I recently applied for a developer position and passed thru an interview. The funny thing is I am starting as a test engineer. I wasn8217t expecting it but the proposed salary is quite attractive. I was also offered a switch in the role to developer in future (say after a year). Now, the issue is I8217m quite familier with databases, some programming languages, design patterns which are more development focused. I have to start as a tester but still I want to give it my best since you never know what future holds for you. I don8217t want to reject the offer because the company is an international one and a good one at that. Can you guys help me out with what certificatiion or training courses i should take so I don8217t appear dumb in front of my collagues8230 Any helps or suggestions are much appreciated. Thanks amd regards, CG Am completed b. tech in 12. am learning the testing. Now am searching the job for testing field. any opportunity is there inform to me8230 with experience what about manual tester salary for 10 years of experience. I would like to introduce myself as a test engineering having 9 years of diverse and extensive experience in software product testing. I took a break from my career in 2009 January and now I am looking for an opportunity in testing with flexible work timework from home option. Are there any such opportunities Girija You can be an Independent Test Consultant. Siddarth No one can predict salary just by expierencedomainskill set, There are many factors to be considered. CG You can do ISTQBCSTE Hi, I am working as a Senior Software Tester and QA in a Product based. llc firm. Before this I had been working in outsourcing firms. Could you suggest me some firms in Dubai which provide good work environment and pay scale. Looking forward to hear from you. Reply me om my id. which one is good development or testing hi, i have done my mca..because of marrige and maternity i was at home for about 2yrs8230i have no work experience8230now i want to start my career as a tester,,but m a bit confused before trying anyhing8230will it be helpful for me to take up the courses on manual testing. how much i can earn on thiss field. plz guide me 8230 Hello frnds. i am a b. tech student n now i want 2 do some software course. so in odisha, frm sw testing and php which course will b better fr me in getting a job soon. Hi I am B. E student from vashi, navi mumbai. i want pursue my career in software testing..Is syntel ltd. is a good company to start with. Hi I did B-Tech in 2005 but due to family concern I was not able to join job. I worked in BPO field from 2008 to 2012. now I want to work as a software testing engineer. I am learning QTP QC and load runner. Please advice me as I will be questioned about my previous job in the interview. what should I answer about that. Please provide the tact to answer the question of HR. hi I saw the chart about. Now I am working aprivate company at position QA. I want job in USA. How to contact US visas and companies. please send advice and advice for me, and also formalities to be carried. hi i am keya working as a BPO-UAT tool coding in TCS. i have 2 yrs exp as a developer and 6 months exp as a tester. i got very less package in TCS compaire to my other kaligs they have less exp then me. like their salary is 40 greater than me. please help me wht shd i do Even though, I see the Payscale above is kind of outdated (For Sept 2013). One big issue I see here is that a lot of people here seem to have a problem differentiating between a FT job as opposed to a W2 contract hourly position (Wno benefits). You need to compare 8220Apples to Apples8221 8211 8211 There8217s a huge difference between Salary ( yr(Benefits)) and Contract ( hr (NO Benefits)). If you are authorized to work in USA 8211 there are plenty of jobs, especially if you have at least a couple of years experience. If you are US work authorized 8211 Contact me 8211 We are always looking for good workers wexperience 8211 8211 nkjanta working as hw test engineer (2 yr exp) but less salary. want to change sw testing8230suggest some courses. wiil i get job in sw testing. In this very fast developing world, Chances are more for doing mistakes. There comes the responsibility of a tester. This field will never go off still human being exists. Get 1 yr of experience in manual testing(Likely in BankingTelecomPharma or any) and there after dont be there, Switch to Automation by learning Tools. Why because you will get bored in manual Testing. Dont think much about salary during that learning period of 3 to 4 years. Thereafter you can. Dont get disappointed with Patrick views. After all they are his own views. He is having the right to do it. Let him do. Testing is a vast field. You have lot of oppurtunities there. Capgemini is best for Testing. Hi friends, i worked as a etl developer recently i completed testing with my interest . could u plz any one help me to give some reference on testing domain I m working as a product tester and I m getting 11000 per month. I have 2 years of exp. Now started looking for other companies. Is there is any openings Could anyone please help me on this Hi All, I have an offer with an 5000 per month. I have 3yr exp in automation testing and ISTQB and QTP 11x certified. Please suggest me is the salary they cote for me is right in UAE. This is my mail id Hari14csgmail Hi all, I have 2 plus years of exp in Manual Testing. I took a break. I8217m a housewife now. the gap is growing its gonna be 4 yrs. I would like to start my career again as a QA Tester in India. How much do they pay for people like me. hi all..am ready to learn something in software field. but am little confused with the things DEVELOPER or TESTER. which one is best. i know developing is better than testing. for developing no companies recruit as a fresher that8217s y am fearing. if i take developing course means shall i start with from JAVA. NET or else from from basics is required(c, c) and the big thing is am a graduate in commerce :P. i know that well opportunities in commerce field but i don8221t like. hi all..am ready to learn something in software field. but am little confused with the things DEVELOPER or TESTER. which one is best. i know developing is better than testing. for developing no companies recruit as a fresher that8217s y am fearing. if i take developing course means shall i start with from JAVA. NET or else from from basics is required(c, c) and the big thing is am a graduate in commerce :P. i know that well opportunities in commerce field but i don8221t like. if i decide to do a testing means which tools i have to start and which is the best institute in chennai HI I want know about salary pckg for SAP tester for 3 yrs exp candidate, and for fresher how much there is difference between normal Sw tester and SAP tester. i am working in a company as a manual tester but i get only 7kmonth. Being a Black box Software Tester(Quality Analyst) for 3 years in I. T industries have not seen down fall. A tester is needed for all the developing company. And a experienced Tester is preferred most of the time, also fresher is preferred but experienced tester has upper hand. For the fresher who doesn8217t like to code can get into this field and make this a career path. I have switched from one company to another. I was earning 18K and now I am earning 30Kmonth. So you can see the difference. MEN. Yes said in all the article for excelling in Testing you need to be updated in what every testing you are doing. It really helps. I have seen this in personally. So don8217t worry there is always a scope for testing till the development is going on. ). so just be focused amp energetic in what you are doing amp Yes keep updating yourself. Don8217t stuck in one testing you are doing, keep on updating on what is there else you can do. Hope I have not hurt anyone amp not misleading any one. Thanks, Agnesh Tank Well, the future of the testing is good. If you are creatingdeveloping a product, you will need a tester to test the product for sure. People who are saying the job opportunities or the future of the testing is not bright are simply commenting without having a knowledge of SDLC. Software development life cycle. Please go through that. hello. I m a mca student and having knowledge of java, but I am getting offer for testing profile is there any future for this8230should I start my career as a tester What is the salary range as a developer and tester Hi, I have 2 jobs 1 is developer and another is automation engineer at AMDOCS (PUNE)..plz suggest me to take right desission8230im waiting..last day t decide ma carrier8230package wise amdocs s paying 1L more thn developer8230 Hello guys I8217m from bpo background and done bca as distance course through EIILM in 2012 have little knowledge of sql. im also planing to switch to sw domain. i have two option either plsql or im of thinking of as sw tester. can any one suggest which one would be better to start as fresher I have 2 years exp in Manual Testing but I got only 13Km I am very frustrated about my package i am also looking for job change But don8217t get any offer in last 3 months. I also have try to Writing script in selenium For improving my skills in Automation . Write now using Tool: TestLink for test case preparation Bugherd used for online bug management BrowserStack used for cross browser Testing Selenium used for automation like order placed Testing Pls help me how can i get good package according to my skills Pls help me how can i get good package according to my skills rahulmrt015yahoo. in I have 2 years exp in Manual Testing but I got only 13Km I am very frustrated about my package i am also looking for job change But dont get any offer in last 3 months. I also have try to Writing script in selenium For improving my skills in Automation . Write now using Tool: TestLink for test case preparation Bugherd used for online bug management BrowserStack used for cross browser Testing Selenium used for automation like order placed Testing Pls help me how can i get good package according to my skills Hello all, I completed B. TECH(IT).I am a fresher. I have planned to do some IT related courses, but I am in a great confusion because each people suggest me different course for e. g INFORMATICA, HADOOP,,JAVA Please someone kindly suggest me . i have done specialization courses in manual testing but couldn8217t give me opportunity work in testing company then i was strated work in IT analyst and business development least 1.5 year finaly after join in IT company (testing job) but they dont provide me salary least 3 months. Hi, I8217m a manual tester and have 6.4 years of experience. I am trying for opportunities in Australia. If you come across any vacancy for manual testing please let us know. Hi ravi here ask some important questions i ll experience in android developing for 6 months but i think i will move to software testing rather than android so please feel free to contact me for suggestions pls what should i do software testing have a good growth for future. Hi brothers, I am jani basha. I am completed b. tech in 2015 batch. I am chosse the software testing tools. These is right decision or not. In these field better future or not. But which course is better. Hai8230 I have done MCA in 2010. up to 2013 I have exp in Banking field but after that marriage and baby still I am in home only. I want to switch my carrier in Testing Tools can you plz suggest me which course is right now in boom and what is the starting salary for that why because I want to settled in bright future jobs8230 Plz help me na Hi8230I am into functional testing from more than 5 years. Now i got into Performance Testing. Is it a good idea or do i need to continue as functional tester only I am in a great dilemma. Please help me8230 Please advise me best state in australia for sw testing jobs. Also whts the payscales. Hi8230Have done BCA(Bachelor of computer application) Curently working in Accenture as a tester on a contract basis with payscale 12 k with 2 years of Experience in Manual testing. Am totally confused whether shall i continue to work with this payscale or leave this job. please advise me Hello Guys, I just read all the comments. I am having around 6.5 years of experience in QA and i never felt even a need to switch to any other field. First thing that you need to keep in mind is that there are few key things that are really required to sustain in the industry:- 1. Communication skills( Much Much Needed) 2. Curious Mind 3. Adaptability 4. an eye for detail 5. Domain knowledge( That will come with experience) Comm skills are required because in most of the scenarios the dev team and qa team are not in same place. So, if you are not able to communicate properly you will not be able to explain your findingsIssues to anyone. This will hamper your progress. You can be a good tester but if you are not able to explain the issue then you may face problems. Curious mind is the factor that will make you look for issues where developer don8217t think for example looking for new scenarios to break the application Adaptability will help you to cope up in any scenarios of testing. You need not to be stringent towards the tools, methodologies, processes. You need to be flexible. There is a possibility that one client needs to follow agile and one needs to follow Waterfall. It could be cumbersome and a bit difficult but that is what i love about this job. An eye for detail will make you look for issues that are plain visible bit ignored. like spelling mistakes which look like an smaller issue but can really affect the businesses of clients The most important thing that i feel is necessary as an experienced QA is to have a domain knowledge. This is required to write better scenarios from client8217s perspective. I can tell you from my experience that lots of Business analysts come from QA background. So, please do not get confused with what people say around you. QA industry is very lucrative and challenging but you need to have above traits in order to play your hand well. i hope i cleared doubts of people. Thanks, Rohit Hi Guys, Anyone looking for change in Testing profile please drop me a mail at (chandrakishore33gmail) Also drop me your CV. I am working as test engineer with experience of 2 years and salary 4 lakhs per annum. I am really concerned with the future of software testing. I don8217t see growth in this field after certain time. Automation testing is good but jobs are very less and competitive for the post of automation tester. Developers are paid more than testers. I would suggest not to pursue testing as your first choice of career. Learn java,,php, Oracle, plsql, data warehouse. This fields have good future as compared to testing with respect to status, salary, job satisfaction. Testing do not have that much scope. Training institutes creating hype about testing and looting fresher engineers. please guide me, do i study mca with software testing. and do. which collage best for mca and software testing. how pay scale for software tester in company I am a placement consultant based at union city, California. I am looking for QA Consultant with 4 of years experience for one of my client. Having any CV8217s of QA Consultants who are working in USA. Please forward them to freelancer26yahoo Any great QA (1-2 years) around, i am hiring for Bangalore. Here is a link to the JD: springboardjoin-usdata-software-quality-lead . Invaluable blog post 8211 I loved the specifics 8211 Does anyone know where my business could locate a fillable FL HSMV 84901 document to type on till the date software and technology will dvelop, there will be always a scope for a tester. And in coming 2016-2020, there will be a huge recruitment process gonna happen. Be ready for it, right now I8217m in this company as tester, don8217t worry about the salary it will be around 3.0-4.0 lacsannum for a fresher . I8217m a Msc IT graduate looking for a testing job. Plz could you refer me in your concern. HI sir, I am working as a database and ETL tester in accenture from july 2016.I am fresher 2016 passed out. Now my plan is after 2 yrs shift my career to developement. I am learning javascript, php . Shifting to development frm testing in accenture it is possible. Or shall i try outside company8217s Give ur opinion on my decision i am having 2.5 years experience in software testing. present ctc is 240000. im in automation. how much CTC should i expect if i selected in MNC comany interviews I want to do a career in Software Testing. I am B graduate. Currently I am working as Technical Recruiter. As the HR industries they looks people who are done MBA or PGDBA in HR I can not do these course because they are very expensive. kindly give advise me Shall I do Software Testing courses 8230 is it beneficially me 8230 Leave a Comment